Seqüencia didàctica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

Model seqüencia didact: Aquest article fa Un recorregut al llarg de 20 anys per tal de veure els canvis de la seqüència didàctica. El model proposat fa 20 anys, encara està vigent, però s`han Esdevenir alguns canvis que esmentarem més endavant. A més, aquesta proposta és Adequada per a l’ensenyament- aprenentatge de la literatura i les llengües.És molt important Tenir en compte els referents teòrics i les seus aportacions. A l’hora D’elaborar la seqüència didàctica destaquem dos aspectes:

-Avaluació Formativa: Com ensenye als meus alumenes que  El que estan aprenent ho estan aprenent.

-Col·laboració: Entre el professor i el alumne a l’hora d’elaborar la seqüència didàctica, per Tal de que l’alumne construixca el seu coneixement.

No podem deixar a Banda el gènere discursiu perquè és la base a partir de la que es realitza la Seqüència didàctica que promou l’adquisició dels usos lingüístics i discursius.

Amb l’aparició de La logse la competència comunicativa adquireix més importància perquè es tracta De que els alumenes siguen capaços d’adaptar-se a qualsevols situació en Relació a la llengua i comprendre-la i utilitzar-la

Entradas relacionadas: