Significat de gansoner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 
Narració: escrit en que sexpliquen una sèrie de fets ocorreguts en uns espais i uns temps determinat i protagonitzats per 1 o més personatges. Punt de vista narratiu: es el lloc en què lautor situa el narrador per explicar la història. Síl·laba: un so o un grup de sons pronunciats en una sola emissió de veu. Hiat: és la combinació de dues vocals que pertanyen a síl·labes diferents. Dígraf: conjunt de dues lletres que representen un únic so. Conjunt de sintagmes que tenen sentit complet i van entre pauses. Derivació: és un dels procediments més productius de llengua per crear paraules noves. Lexema: part invariable de la paraula, conte informació bàsica. Afixos en són la part canviant, que conté informació afegida. Adjectiu: paraula que modifica el nom que acompanya i nexpressa alguna quantitat. Composició: consisteix a unir dos mots que per separat tenen significat propi, per crear-ne un de nou amb un significat únic i diferent.

Entradas relacionadas: