Significat de paraules en València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

 
CD és un SN que designa l' entitat(persona ,animal,cosa) sobre la qual recau l' acciò. El,la,els,les,en,ho.
CI és un sintagma introduit per la prep. A o per a que designa qui rep el benefici o el dany de l' acció. Li o els.
CRV és un sintagma introduit per una prep, exigida pel verb( a,de,en,amb,per). En,hi Camp Lèxic- és el conjunt de paraules de la mateixa categoria lèxica que tot i designar coses diferenta es troben relacionades pel significat.Les paraules del mateix camp lèxic es poden definir a partir del significat amb què es relacionen.


La distribució dels significats entre les paraules que formen un camp lèxic no és igual en totes les llengües. Una conseqüència d'aixòés el fet de trobar que una llengua designi dues realitats diferents amb una sola paraula,mentre que una altra llengua diferenciïles dues realitats amb dues paraules diferents. Famíliade Paraules és un grup de mots que tenen la mateixa arrel,és a dir, que presenten una forma bàsica comuna. Poden pertànyer a categories lèxiques diferents.

Entradas relacionadas: