Significat de prejudicis lingüístics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 

La comunicació consisteix en el pas d'informació d'un emissor a un receptor a través d'un senyal. La capacitat de crear sistemes de comunicació és específica a l'espècie humana, aquesta facultat la coneixem com llenguatge.

L'emissor. És la persona que transmet a una altra persona la informació a traés d'un codi compartit.
El receptor. És qui rep la informació transmesa per una altra persona a través d'un codi compartit.
El codi. És el sistema de signes i de regles de comunicació, que permet produir i interpretar els missatges.
El missatge. És una seqüència de signes lingüístics combinada segons unes regles dterminades, que l'emissor transmet oralment o per escrit.
El canal. És el medi a través del qual es transmet un missatge.
El referent. És la realitat a la qual fa referència el missatge, és a dir, allò del que es parla.
El context situacional. Comprèn les circumstàncies extralingüístiques que condicionen les opcions lingüístiques de l'emissor i que són necessàries perquè el receptor pugui interpretar correctament el missatge.
_______________________________________________________
Tot sistema de comunicació requereix l'existència d'un codi comú entre els membres d'una societat determinada. Un codi es compon d'un conjunt  de signes que es combinen per que el missatge tingui un significat.
Signes naturals: símptomes - tenen contigüitat física i relació de causa-efecte amb el referent.
índexs - poden ser empremtes o indicis.
Signes artificials: icones - tenen una relació de semblança amb el referent.
símbols - que són arbitraris i convencionals com els signes lingüístics, etc.
_______________________________________________________
El signe lingüístic és una unitat de caràcter simbòlic que és producte de l'associació d'un significant i un significat, amb la qual representem una part de la realitat.
_______________________________________________________
Ara entenem per literatura, l'art d'escriure amb un objectiu estètic.
Podem definir el registre literari com la utilització del llenguatge humà per crear missatges amb finalitat artística: l'autor literari cerca l'expressió de la bellesa i l'obtenció del plaer estètic mitjançant la paraula.
La literatura culta s'ha transmés per escrit, pel fet que va adreçada a un públic lector, la literatura popular ens ha arribat per via oral, ja que les capes socials que l'han mantingut viva ha estat gent que no sabia de lletra.
_______________________________________________________
Un text és literari quan per mitjà d'una sèrie de recursos, és capaç, de crear una realitat imagínària, una visió nova i personal. El text literari té un caràcter subjectiu. El llenguatge literari és connotatiu ja que pretén suggerir múltiples significats, per aconseguir aquest objectiu, l'autor fa una recreació personal del llenguatge.

Entradas relacionadas: