Sintagma nominal exemples

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

 
Oració:És un conjunt de paraules disposades en un ordre determinat que ens comunica un significat lògic i complet i que està delimitat per dues pauses o silencis.El nucli:Un nom:Et compraràs un pis?Un pronom:En vols?;Ella no vindrà.Un element substantivat:Faré el sopar;No conec aquella treballadora;Una oració substantiva:No sap esperar amb paciència;Li diré que has vingut.Els determinants:La funció del determinant és afegir un significat accidental al nom.Articles: Acompanyen el nom i l'individualitzen,el concreten:el llapis,la ploma,els llums,les taules,en Pere,na Margalida.Demostratius:Indiquen la proximitat o la llunyanial temps,en l'espai o en el discurs,del nom que acompanyes:aquest noi,aquella dona,aquestes nits,aquell vespre.Possessius:Indiquen la relació de posesió o pertinença entre el nom que acompanyen i algú o alguna cosa:la meva cartera,els teus amics,els nostres problemes,les seves cosines.Numerals:Indiquen la quantitat exacta,un ordre en una sèrie,una fracció,un col·lestiu o una multiplicitat:vint-i-dos llapis,el cinquanta-dosè classificat,dos terços de pastís,una quarantena de cavalls,la doble cara,dues dotzenes d'ous de pagès. Quantitatius:Indiquen una quantitat general poc concreta:pocs assistents,massa pastilles,prou estalvis,bastants solucions.Indefinits:Es refereixen al nom d'una forma totalment vaga,imprecisa:alguns amics,certa desconfiança,diverses sortides.Interrogatius:Indiquen que es fa una pregunta sobre el nom que acompanyen amb la finalitat d'arribar a  determinar-lo: A quina hora hem quedat?Quin anorac t'emportaràs?.Els complements del nom:Els complements del nom modifiquen el significat del nom.Un adjectiu o més:El llapis groc,el poble petit i encimbellat.Un sintagma adjectival:Una alegria molt fonda,una història tan avorida.Un sintagma nominal:El riu Ter,El mar Meditarrani.Un sintagma preposicional:El càntir de terrissa,la sabrosada de Mallorca,una llesca de pa amb oli.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Ingles text