Sirventes plany

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

 

Ausias March:Principalssenyals: llir entre cards, plena de seny, mon darrere bé,amor amor,oh foll amor.En plnteja 2 tipus damor: amor bestial  la foll amor i amor angelic la fina amor, per referir-se a la lluita entre tendencies carnal bestial i espiritual angelic del comportament amoros.Comportament important de dolor.Reflexio moral i religiosa.Convencionalisme: no vol parlar del plany, pastorella,etc.vol fer una opcio poetica basada en la veracitat de lamor i de la condicio humana .Fa una poesia filosofica. Instrospectiva:expresa el ke te esta passant al teu interioramorosament.Te temps descriure 12  poemes,escrits a partir del moment en ke es retira de les campanyes militars.Deixa 2 llibres de paper amb fulls no relligats:segurament les seves poesies manuscrites.Utilitza el jo poetic a les seves poesies,nega ke es trobador,no utilitza moltes figures retorikes:comparacions-imatges,fa estrofes de  versos, de 10 silabes,en alguna fa cesura, no te musicalitat.fa vers llarg,serveix per reflexionar i per desenvolupar idees.Te 2 grans obres cant espiritual i cant de mort.Trobadors:elaboren les paraules motx i la melodia son de lobra poetica.No es diu poeta perke el poeta era la persona ke feia poesia en llati.-formes poetikes:-canço <canso<ha de tenir una melodia propia. De 5 a 7 estrofes amb una tornada.-alba expressio de la tristesa dels amants en el moment de separar-se en començar el dia,despres haver pasat la nit junts.molta repercusio al llarg dels segles.-pastorel·la la trobada i el dialeg ,enmig del camp,duna pastora i un cavaller ke vol seduirla.-sirventes versos plens dintencio satirica,moral i politica.-plany expressa la queixa per la mort duna persona destacada.Estil poesia trobadoresca: -Trobar leu poesia senzilla i a labast de lauditori.-trobar clus comporta una buscada complicacio i dificultat del sentit de les paraules.-Trobar ric plantejament basat en la bellesa i la sonoritat dels mots, mes enlla del significat.

Entradas relacionadas: