Sociolinguistica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,09 KB

 

llenguatge:designa 1 capacitat humana,comunicarnos verbalment.llengua: sistema de comunicacio vrbal o no verbal,naix per la necesitat de comunicarse.Bilinguisme:individual:un individu decidix parlar mes de 1 llengua voluntariament.Territorial:el fet que en 1 territori es parle mes de 1 llengua,esta el territori dividit. Social: 1 mteixa comunitat linguistica amb llngua A ntra en cntacte amb altra de llngua B y existixen al mateix temps 2 llengues.Diglossia:els individus coneixen 2 llengues,pero no les usen al mateix nivell,la A:familiars y la B:formal.no poden intercambiarse els ambits de les 2.Substit.linguistica:1 la llengua A entra en contacte amb la B,la B minoritza la A. 2 la llengua B se estén a tota la població. 3 la llengua B entra en els ambits privats i apartir de ahi els pares trasmeten als fills la llengua B. 4 soles es parla la llengua B.

Entradas relacionadas: