Sociolingüística de la llengua catalana

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 
En un plantejament Plurilingüe, cal fer un tractament integrat de les llengües curriculars. Aquest Tractament ha de ser diferenciat per a cadascuna de les llengües en funció de La seua situació sociolingüística, de la seua presència en el currículum i del Coneixement que tenen els alumnes de cada llengua. Cal tindre en compte Que en molts casos coincidirà la llengua familiar amb la llengua base del Programa, però en altres no. //Moltes de les habilitats i coneixements que formen part de la competència Comunicativa plurilingüe són comuns a totes les llengües i es poden aprendre Des de qualsevol d’una d’elles. El tractament integrat ha d’ajudar a promoure La transferència, prevenir interferències i evitar les repeticions Innecessàries. //Per tant, cal que les famílies participen en la continuïtat del programa a casa Intentant no qüestionar la llengua en què es donen certes matèries. Ja que la Interdisciplinarietat ha de reforçar-se dins i fora de l’aula.
S’ ha de tindre en compte, el tractament dels continguts de l’àrea de Llengua conjuntament amb els de les àrees no lingüístiques. Perquè: 1. És la millor manera de dedicar més temps a una llengua sense augmentar-ne L’horari. 2. Certs continguts lingüístics, cognitius i estratègics es treballen millor Integrats en les àrees no lingüístiques que en l’àrea de llengua. 3. Hi ha continguts de les àrees no lingüístiques que s’aprenen millor si es Treballen amb els recursos de llenguatge acadèmic per a construir-los. //Com podem observar, per poder dur a terme aquest tractament cal que la comunitat Educativa treballe de forma col·laborativa i que docents, famílies i alumnat Compartisquen aquest plantejament d’ensenyança.

Entradas relacionadas: