Solucions bilingüisme social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 
Bilingüisme: ús normal d dues llengües en tots els àmbits d'ús   - es tracta d'un concepte polisèmic - l'han intentat definir vàries disciplines sociología psicología sociolingüística:" és la capacitat d'usar i expressar-se correctament en 2 llengües" - coexistència d 2 o  +idiomas  dins un mateix territori.Es ben difícil trobar un territori monolingüe( Portugal Albània islàndia) el que és el habitual és el plurilingüisme estatal TIPUS: - individual: l'individu bilingüe és aquell capaç d fer servir 2 idiomas, aquest bilingüisme comporta un enriquiment personal.Pot ser: 1. Actiu/ passiu 2. Simètrica/asimètric 3. Instrumental/integrador - territorial:es produeix quan en un espai geogràfic i trobam zones dividides i lingüísticament delimitades.No hi ha conflicte lingüístic perquè si aplicar la política d territorialitat lingüística - social:és la situación +frqüent dins una mateixa unitat territorial on hi ha un conjunt d'individus q utilitza +d`un idoma:1. Un de propi, transmès de forma natural L1. 2. Un altre idioma propi d'un altre grup L2 Raons x les quals una comunitat esdevé bilingüe: 1. Conseqüència d processos polítics(s.Xv castellà)2. Migracions( anys 60) 3. Contactes internacionals.Quan sorgeix el conflicte en aquest tipus d bilingüisme? Quan els àmbits d'ús no són equilibrats en els dos idiomes.Quan les 2 llengües no compleixen les mateixes funcions socials. Aquest conflicte lingüístic no és una situació estable,una llengua avansa i la otra retrocedeix i per això té dues possibles sortides: a) substitució lingüística:significa la banda progressiu d'una de les dues llengües b) normalització lingüística implica la recuperació de L1 El bilingüisme social equilibrat és igual als àmbits d'ús de les dues llengües ben repartides i equilibrades això és una situació difícil d'aconseguir.

Entradas relacionadas: