Solucions bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

Bilingüisme individual: és l’ús de dues llengües per part d’una mateixa persona. Una de les dues llengües, però, es pot dominar menys que l’altra, o es pot fer servir per a funcions diferents. Bilingüisme simètric (es parlen les dues llengües per igual), bilingüisme instrumental (algú aprèn una segona llengua per raons pràctiques), Bilingüisme passiu (quan un entén un altre idioma, però no el parla o no el vol parlar)

Bilingüisme territorial: és el cas de bilingüisme en què una zona és delimitada geogràficament en dos territoris per la parla de dos llengües diferents./// és aquell que es dóna quan hi ha dues comunitats lingüístiques en un espai geogràfic delimitat en dues zones segons l’idioma.

Ex: els casos de Bèlgica o del Canadà. S’han definit clarament dos territoris, que en el cas de Bèlgica són de parla neerlandesa i francesa, i en el cas de Canadà, de parla anglesa i francesa.

Bilingüisme social: consisteix en la utilització en un mateix territori de dues llengües, l’una autòcrata i l’altra sobrevinguda. Amb el terme de Bilingüisme social, però, es distingeixen situacions molt diverses. El bilingüisme social oculta un conflicte lingüístic, ja que acaba comportant l’ús desequilibrat de les llengües; una de les dues llengües avança en detriment de l’altra. Això s’entén com diglòssia.

Diglòssia: L’ús desequilibrat de dues llengües dins un mateix territori determinat, suposa un conflicte lingüístic ja que una d’elles és considerada de més prestigi i per tants s’utilitza en situacions formals, i l’altra és d’ús més familiar i col·loquial.

El procés de substitució: és l’última etapa de l’extinció d’una llengua, en què la població que la parlava (monolingüisme de L1) ha refet un procés de bilingüització (L1 i L2) i finalment la llengua sobrevinguda (L2) acaba substituint a L1 (monolingüisme de L2).

Ex: A Austràlia, la llengua nativa ................... Cruelment substituïda per l’anglès.

Entradas relacionadas: