Solucions del bilingüisme social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

monolingüisme: Significa l’ús social d’una sola llengua. Es tracta d’una situació estranya. Es Fet mes habitual es que hi hagi comunitats lingüístiques en contacte amb altres I per tant s’estableix contactes entre ells.

Multilingüisme: ús Alternatiu de diverses dues llengües en un individu i per extensió d’un Territori.

Bilingüisme: ús Alternatiu de dues llengües en un parlant, una comunitat o un territori.

Bilingüista: Partidari del bilingüisme

Normativització: acció De normativitzar; procés d’elaboració i fixació de normes ortogràfiques, Gramaticals i lèxiques per una llengua o varietat lingüística.

Normalització: és Un procés de resposta al conflicte lingüístic. Una llengua es normalitzada quan Se’n fa ús social normal en tots els àmbits: ensenyament, premsa, justícia, religió...

Minoritària: son Aquelles que resulta a fitxar un criteri quantitatiu. Diem que una es minoritària Quan te un escàs nombre de parlants. Per exemple: dins d’Europa es consideren llengües Minoritàries el suec i el búlgar, el català, el danès, el noruec i fins el Fines.

Minoritzades: son Aquelles que pareixen una interpretació d’una altre llengua i suporten un procés De retrocés. Tots els sueus parlants es veuen obligats a usar un bilingüisme, Per exemple: el Bretó, Gal·les, occità, català, èuscar, etc

Mitificació del bilingüisme:

1 individual: es La capacitat que te els parlants d’usar dues llengües.

En diferents casos: bilingüisme passiu: es qui entén un Altre llengua però no la parla.

Bilingüisme actiu: entén les dues i també les parla, però no Les escriu.

Bilingüisme simètric: sap totes dues iguals

Bilingüisme asimètric: sap mes una que de l’altre

Hi ha llengües que es utilitzen com instrument (per treball)

2.Territorial:

Es un espai concret hi ha dues llengües cadascuna en una Zona geogràfica determinada. Per exemple: Bèlgica, on hi ha una zona Neerlandesa i un altre zona francòfila.

3.Social:

Bilingüe individual ha afectat la societat. S’usen dues llengües Pròpia i una altre pròpia d’un altre grup i s’utilitzen unes normes que estableix la Societat de manera inconscient. Cap societat del món tè un bilingüisme estable, General i funcional, perquè tan sols necessiten dues llengües per poder-se Comunicar.

Entradas relacionadas: