Solucions del bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,94 KB

 

bilingüisme ->multilingüisme o plurilingüisme quan ens referim a lús de dos o mes idiomes per part dun individu o una comunitat:Bilingüisme individual:una persona=dues llengües, es pot dominar una mes que laltreBilingüisme territorial:es dona quan hi ha dues comunitats lingüístiques en un espai geogràfic delimitat en 2 zones segons lidioma.Bilingüisme social:en un territori dos llengües, una autòctona i laltre sobrevinguda(diglòssia: per descriure lús desequilibrat de dues llengües dins un mateix territori)TERRES DE PARLA CATALANA:Andorra,franja de ponent,Catalunya nord, principat de Catalunya,país valencíà, illes balears, Lalguer

Procés destandarització (estàndard:varietat neutre,grau de formalitat mitjà-alt)
Procés social orientat a fixar una varietat comuna apta per a tots els usos i a disposició de tots els parlants: la selecció:duna varietat geogràfica existent o la combinació de mes duna.
Normativització:establiment de normes per al seu ús oral i escrit.
Adeqüacíó:confecció de diccionaris terminològics.
Acceptació:per part de la massa parlant i en tots els contextos

Entradas relacionadas: