Lo somni argument

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,24 KB

 

TEMA 14

La cancelleria reial: Organisme encarregat de redactar els documents reials || Va fixar un model de llengua escrita unificat i culte, elaborat a partir del llati.

Obres de Metge: -Avans de Lo somni: Sermó, llibre de fortuna e prudencia...

Lo somni: Els fets del 1396 i la redacció de lo somni || estructura (tres dialegs llargs dividits en quatre llibres || temes ( la immortalitat de l'anima,  la mort de Joan 1, critica de les dones, defensa de les dones i critica dels homes) || Estil (elaborat a partir del llati classic) || Actitud esceptica i critica.

Humanisme: -Metge, pel seu esperit critic i per la seua preocupació estilística, es l'autor de la nostra literatura medieval que mes s'acosta a lesperit humanista.

TEMA 15

Característiques de l'humanisme: Recuperació dels textor de l'antiguitat classica || critica textual, que es converteix sovint en critica d'idees i de costums || voluntat d'aproximar el llati medieval al llati classic || nova Concepció de la lliteratura: una vocació i una manera de viure.

Temes de la poesia trobadoresca:

  • Jordi de Sant Jordi: Escriu en un occita bastant catalanitzat || expressió d'una subjectivitat || to malenconiós i nostalgic || poesia arcaitzant i plena de referents trobadorescos.
  • Ausias March: Escriu poesia en un catala sense provençalismes || l'experiencia amorosa es combina amb un component important de reflexió moral || aprofundeix en l'expressió de la subjectivitat || l'amor es presenta com un dilema tragic || to dolorit || estil (us del decasil.Lab amb cesura en la quarta sil.Laba, precisió conceptual i immediatesa col.Loquial, sintaxi complexa, us de nombroses comparacions sobre individus en situació limit)

TEMA 16

Llibres de cavalleria: Presencia de elements maravellosos || l'acció se situa en terres llunyanes i exotiques || l'acció tanscorre en un passat remot.

Novel.Les cavalleresques:

  • Protagonistes forts, valents, versemblants.
  • Terres conegudes i localitzables.
  • Acció: Temps proxim, ambient immediat.

Tirant lo Blanc:

  • Autoria: possible intervenció de Galba
  • Estructura argumental: Anglaterra, Sicília i rodes, Imperi grec, nord d'África, retorn i mort de tirant a constantinoble.
  • Una novel.La total: Cavalleresca, militar, social, historica, psocologica i erotica.

Estil de lo somni:

El tipus de prosa de lo somni varia, segons la materia tractada i segons la font en que s'inspira. Aquesta varietat estilística va des de les frases curte i rapides dels moments mes emotius del dialeg fins als períodes amplis i elegants dels paragrafs mes expositius.

Obra de Ausias March:

Motius i situacions amoroses característics de la poesia trobadoresca. Escriu en catala sense provençalismes. S'ha relacionat la decisió de utilitzar el catala amb les afirmacions constants de la veracitat de la seua escriptura i també amb la consciencia de posseir una individualitat molt poderosa, se sent molt diferent als altres. La seua poesia expressa l'anhel d'aconseguir un amor purament espiritual, pero aquest amor es irrealitzable, i aquest coneixement humanitza la seua poesia. Amor com a dilema tragic.

Entradas relacionadas: