Sons bilabials

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 

Fonètica:estudia L'estructura física dels sons,la seva podrucció i percepsió.La Unitat d'estudi és el so

Fonologia: S'encarregad'estudiar la funció que tenen els elements fónics de la Llengua ,és a dir, la seva capacitat diferenciadora. La unitat D'estudi es el fonema

Ortografia:estableix Nomes per al us correcte dels signes ortogràfics, les lletres i els Dígrafs que representen els sons

So: el So és la realització pràctica del fonema.

Fonema: el Fonema és la unitat abstracte, un concepte metodológic per L'anàlisis de la llengua.

Procés de Fonació: Punt d'articulació: BILABIALS: Els dos llavis en contacte produeixen una obstrucció. LABIODENTALS:el Llavi inferior i les dents superiors obstrueixen la sortida de L'aire.DENTALS: formen L'obstacle la punta de la llengua i les dents superior. ALVEOLARS:formen L'obstacle la punta de la llengua i la geniva superior. PELATALS: L'obstacle el formen els predors de la llengua i la geniva o Prepaladar o bé els dors de la llengua i el paladar dur. VELARS: L'obstacle el formen el potdors de la llengua i el vel del paladar. Mode D'articulació OCLUSIUS: es Caracteritzen per l'obstrucció completa de l'aire dins la cavitat Bucal i per l'explosió que es produeix quan surt. FRICATIUS: Es caracteritzen per la construcció de la sortida de l'aire Provocada a causa de l'aproximació de dos òrgans. AFRICATS:consten De dues fases,una oclusiva i una altre ficativa.NASALS:es Produeixen quan hi ha una oclusió a la cavitat bucal i l'aire surt Per la cavitat nasal.LATERAL:es Produeixen a través del contacte de la llengua amb el paladar i L'aire surt pels costats sense que hi hagi fricció.

Entradas relacionadas: