Sons sords i sonors

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 

Ecolingüística: ciència que estudia les relacions que s’estableixen entre El llenguatge i l’entorn amb l’objectiu de respectar els drets de totes les comunitats Lingüístiques de manera que s’eviti l’homogeneïtzació lingüística del planeta

Característiques del llenguatge:

·Ens Diferencia dels éssers vius

·Sorgeix d’una Necessitat, necessitem relacionar-nos per sobreviure

·Homo sapiens És el primer en utilitzar el llenguatge a Àfrica. Aquest es va traslladar molt I va expandir el llenguatge a tot el món

·La cultura Neix després de la llengua, la gent es va anar agrupat en entorns diferents, i D’aquí neixen cultures i llengües diferents

·Totes les Situacions que ens anem trobant, són diferents. Això genera: diversitat Lingüística

FONÈTICA

Sons consonàntics

a)Sords: no Intervenen les cordes vocals: (c,f,k,p,q)

Sonors: si intervenció cordes vocals (b,g,j,l,m,n)

b)Oral o nasal

c)Oclusives: tancament, el so fa l’efecte d’una explosió. Ex: p,c,v,x...

Fricatives:  l’aire frega Entre els dos òrgans. Ex: s,f,g

Laterals: contacte entre dos òrgans però es deixa passar l’aire Ex: l, ll

Vibrants: r

d)Velar: Llengua + vel del palada (c)

Palatal: llengua + paladà (ll,ix,tg)                                      

Alveolar: llengua + alvèol (s,n,r,ç,x)

Bilabial: 2 llavis (v)

Labiodental: llavis+ dents

Sons vocàlics

a)Vocàlics anteriors: al davant de la boca. Ex: i, e oberta i e tancada

Vocàlics Posteriors: al darrere de la boca. Ex: à,u, o oberta, o tancada, neutre

b)Arrodonides: o oberta, o tancada, u

No Arrodonides: a, e Oberta, e tancada, i, neutre

c)Vocals altres: la llengua s’aixeca. Ex: i, u

Vocals mitjanes: ni s’aixeca Ni s’abaixa. Ex: e tancada, o tancada, neutre

Vocals baixes:  la llengua s’abaixa. Ex: e oberta, O oberta, a

Entradas relacionadas: