Sons vocalics catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,42 KB

 
Referencial?El cotxe es vermell, la terra gira al voltant del sol, Expresiva?Avui estic bé, me fet mal, Conativa?Beu! Calla i menja, Fatica?Escolti! Digui?, Metalingüistica?Finestra te tres silabes, Poetica?Vols Bols?, Sons vocalics?Segons si son toniques(T) o atones(A), segons el grau d'obertura de la cabitat vucal-obertes(a), semiobertes(?)(c), segons el punt d'articulació-sons vocalics anteriors o palatals([i][e][?]), centrals[a], posteriors o velars([u][o][c]), S- entre vocals dins trans fons, Z principi de mot entre consonant i V entre V SS entre V  C davant e i Ç a final de mot davant a e i J davant a o u G davant e i X principi de mot davant consonant i au IX davant de a e o u Polosemia- es una manera d'economia lingüística que ens permet estalviar paraules. Sinonímia son mots diferents que tenen el mateix significat. Antonímia mot de sentit directament oposat al dun altre

Entradas relacionadas: