Subjecte elidit

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 
CARACTERÍSTIQUES DELS TEXTOS EXPOSITIUS: 1-objectivitat en l’exolicació. 2-Abunden oracions Subordinades de relatiu i aposicions. 3-Temps verbal, present d’indicatiu. 4-Selecció De substantius i verbs. 5-nombroses normalitzacions. 6-els adjectius son Neutres. 7-LA cohesió léxica queda garantida per la repetició de paraules. 8-Els connectors tener un paper important. TIPUS DE TEXT EXPOSITIU: semidivulgació I divulgació. ELEMENTS LINGÜÍSTICS: 1-oracions atributives. 2-aposicions. 3-expressions vinculades a les definicions. 4-abundància de subordinació. 5-connectors de causa i conseqüència. SUBTIPUS DE TEXTOS EXPOSITIUS: 1-Causa/conseqüència 2-Problema/solució 3-Comparación/contrast 4-Descripció/enumeració 5-Seqüència temporal. IMPERSONALITZACIÓ: 1-les construccions Impersonals reflexes, oracions amb un subjecte genèric, contenen el pronom es Com a marca de subjecte indeterminat i apareixen sempre en 3ª persona del Singular. 2-constuccions de subjecte indeterminat corresponent a hom, o amb Sintagmes nominals de caràcter genèric com ara la gent, tothom, algú. 3-cinstruccions Esdevenimentals, descriuen successos i no accions realitzades per algun subjecte En concret. Predicats amb haver-hi, caldre, fer falta. 4-construccions amb el verb semblar o parèixer. 5-interpretació impersonal d’un verb conjugat, la 3ª Del plural, la 1ª del plural o la 2ª del singular o plural. El caràcter Indeterminat pot donar-se per ignorància de l’emissor, per indiferència, perquè Se’l vol ocultar intencionadament o perquè es vol fer referència a un agent Global. 6-algunes construccions d’infinitiu el subjecte semàntic del qual S’interpreta com a genèric. 7-les oracions passives produeixen un efecte paral~lel Al DE les impersonals: destacar l’objecte de l’acció verbal fa que es deixe en Segon lloc o fins i tot s’obvie el subjecte lògic (l’agent). 

Entradas relacionadas: