Subjecte eliptic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

 

El sintagma nominal és l'estructura gramatical que té per nucli un nom. Aquest nom pot anar acompanyat d'uns altres elements: davant pot dur un determinant (Det) que l'especifiqui (Esp, i darrere, un adjectiu (Adj) que el complementi (CN).
El sintagma verbal és l'estructura que té per nucli un verb. Aquest verb pot anar acompanyat d'uns altres elements que el complementin (CD, CI, CRV, CC, CAtr, CPred, CAg).
La concordança
Perquè un SN i un SV es puguin unir i formar una oració, els seus nuclis (nom i verb) han de concordar en nombre i en persona gramatical.

Sintaxi: Disciplina que s'encarrega de la cobinacio de paraules. I la unitat mínima es la paraula i l'unitat mínima l'oració.

Subjecte: es el sintagma nominal i el seu nucli es un nom. Concorda am el verb, es animat, te paper tematic agent, agent: persona o animal que cntrola l'acció, hian oracions que sembla que no en tinguin pero en realitat es eliptic.

Entradas relacionadas: