Subjecte eliptic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
LA VEU DELS PERSONATGES:EN UNA Narració LA VEU DELS ERSONATGES POT APAREIXER DE DUES MANERES: EN ESTIL DIRECTE O EN ESTIL INDIRECTE. EXPRESIO ORAL:Dramatizacio oral: per la radio  es divulguen narracions literaries quasi sempre susa lestil directe.ESPRESIO ESCRITA:Representació escrita de l'estil directe:Si les intervecions dels personatges son poques i aillades, apareixen entre cometes.LEPOPEIA GREGA:Lepopeia es un poema narratiu extens que conta fets belics o gloriosos dels pobles protaginitzats per herois.En totes les literature hi ha textos destinats a ser recitats en veu alta que canten les gestes dels pobles i els seus herois.LEPOPEIA LLATINA:Leneida es el poema epic llati mes important, compost per vigilli entre el anys 29 i 19 a.C.Vigili va dividir el llibre en dotze llibres.LORACIO I ELS SEUS CONSTITUYENTS:Els constituyents de loracio son el subjecte i el predicat(S i P).El nucli del subjecte un substantiu o un pronom i el nucli dl predicat que sempre es un verb concorden en persona i en nombre.En algunes oracions el subjecte es omes.EL SINTAGMA:Un sintagma es una part de loracio formada per una o mes paraules que fan una funció sintactica.Loracio esta constituida per un sintagma nominal, que fa la funció de subjecte, i un sintagma verbal, que fa la funció de predicat.TIPUS DE SINTAGMES:Sintagma nominal, nucli es un substantiu.Sintagma verbal,nucli es un verb.Sintagma adjetival,nucli es un adjetiu.Sintagma adverbial,nucli es un adverbi.

Entradas relacionadas: