Subjecte eliptic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 

La Sintaxi: És la part de l'estudi de la llengua que s'ocupa de les regles de combinació de les paraules per tal d'organitzarles en conjunts significatius.

L'oració: És la unitat menor de comunicació que té sentit.

 El Sintagme: És una paraula o un conjunt de paraules relacionades entre sí, que tenen sentit i compleixen una mateixa funció sintàctica.

Subjecte: És allò de què es diu alguna cosa.

Predicat: És allò que es diu del subjecte.

Classes de sintagmes: SN, SV, SAdj, SAdv, SPrep.

ORGANITZACIÓ DEL SUBJECTE:

 determinants

 nucli C. Del nom

 article

 nom o

 Sintagma Adjectival

 demostratiu

  elements

 Sintagma preposicional

 possessiu

 substantivats:

 Sn en aposició

 indefinit

 pronom

 Oració de relatiu

 numeral

 adjectiu

 quantitatiu

 infinitiu

 interrogatiu

Entradas relacionadas: