Subjecte el·liptic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,05 KB

 

oració: es un tipues d'enunciat que es caracteritza per tres fets: presència d'almenys un verb en forma personal-l'organització en dos constituents bàsics: el predicat i el subjecte-la concordança en persona gramatical i nombre entre el verb en forma personal i el subjecte.

les preposicions en i amb, que introdueixen un complement del verb, es canvien per a o de davant d'infinitiu. Ej: penseu en els avis>penseu a visitar els avis/ El va amenaçar amb un càstig>El va amenaçar de castigar-lo.

Us de la proposició davant del pronom relatiu què; a què = al qual, a la qual/amb què= amb el qual, amb la qual/de què= del qual, de la qual/en què= en el qual, en la qual.

Us de preposició davant del pronom interrogatiu què: a què, amb què, de què, en què.

Entradas relacionadas: