Subjecte el·liptic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,48 KB

 

Les Formes personals del verb exigeixen un subjecte. Les formes no personals en canvi No exigeixen cap subjecte. Gerundi usos correctes:1- Expressa una acció que Coincideixi amb la del verb conjugat de l'oració(simultaneïtat).2- Expressa una Acció immediatament anterior a la del verb conjugat. Les dues accions es Suposen l'una a l'altre, en implicar la segona que s'acaba la primera. Ús Incorrecte:3- El gerundi té posterioritat, és un calc, una imitació del ús També incorrecte que és fa en castellà. Gerundi compost s'utilitza amb el verb Auxiliar haver i significa sempre autoritat respecte al verb conjugat. Observacions Quan va precedit del adverbi tot es vol indicar simultaneïtat o bé oposició Entre dues accions.- Pot tenir funció d'adverbi: de triat -manera: sempre Contesta cridant.- Els adverbis acabat en -ment provenen del ablatiu absolut.- El sufix -ment pot no apareixerà en el segon o tenir adverbi per viure Alegrament, e sana profitosa(eiximenis).

Les Formes personals del verb exigeixen un subjecte. Les formes no personals en canvi No exigeixen cap subjecte. Gerundi usos correctes:1- Expressa una acció que Coincideixi amb la del verb conjugat de l'oració(simultaneïtat).2- Expressa una Acció immediatament anterior a la del verb conjugat. Les dues accions es Suposen l'una a l'altre, en implicar la segona que s'acaba la primera. Ús Incorrecte:3- El gerundi té posterioritat, és un calc, una imitació del ús També incorrecte que és fa en castellà. Gerundi compost s'utilitza amb el verb Auxiliar haver i significa sempre autoritat respecte al verb conjugat. Observacions Quan va precedit del adverbi tot es vol indicar simultaneïtat o bé oposició Entre dues accions.- Pot tenir funció d'adverbi: de triat -manera: sempre Contesta cridant.- Els adverbis acabat en -ment provenen del ablatiu absolut.- El sufix -ment pot no apareixerà en el segon o tenir adverbi per viure Alegrament, e sana profitosa(eiximenis).

Entradas relacionadas: