Subordinades adjectives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

Sub.Adj.: les proposicions adjectives son les que actuen com un sintagma adjetivaal i, concretament, com a complement d'un nom Ex: les tisores que han comprat recentment són de baix cost. A mes també es distingeixen perque van introduides per un pronom relatio com que qui què qual o la qual els quals etc... I on. I sovint aquest pronoms van precedits duna preposició

tipus de adjectiva: proposicions adjectives explicatives, que afegeixen una qualitat o una informacióadicional, van separades per comes.Ej: El camioner,que transportava materies perilloses, es va trobar malament./ Proposicions adjectives especificatives: que delimiten o concreten la realitat designada pel nom a que es refereixen. Els nens que beuen refrescos excitants tenen mes dificultats per concentrar-se/

Els pronoms relatius: Que Qui Què el qual( o la qual els quals les quals la qual cosa) i on.
- Com a relatius, inclouenla proposició subordinada dins de la pricipal, com ho faria una conjunció de les que has après a proposit de les proposicions substantives.
- Com a pronoms, es refereixen, dins del Març de la proposició subordinada, a una paraula o expressió de la proposició subordinada el pronom desenvolupa una funció sintàctica: subjecte, CD, etc. La camisa que m'he posat estava neta i planxada.

Ús del pronoms relatius:
-Són correctes si equivalen a aquell que, aquella que, aquells que, aix`po que i allò que. Ex: els que acavin abans....  Aquells que acabin abans...
-Són incorrectes quan equivalen a el qual, la qual, els quals, les quals i la qual cosa. EX: L'advocat del que et parlo.....(mala)    L'avocat del qual et parlo(correcta


Entradas relacionadas: