Subordinades adverbials

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 

Enric Valor: ha estat un novelista amb un llenguatge molt treballat i riquíssim.Es autor de les famoses Rondalles valencianes,treball que descriu els nostres paisatges i els nostres personatges reals i fantastics i recupera la riquesa del nostre vocabulari.Noveles:La idea de l'emigrant.Vicent Andres Estelles:fill d'una família humil de forners,de ben menut va presenciar la mort de familiars afusellats pels vencedors de la Guerra Civil.Va començar la seua carrera profesional com a periodista.Home d'una formació literaria amplíssima,amic d'intelectuals de la talla de Joan Fuster,va contribuir a recuperar l'us de la nostra llengua.Poemes:Llibre de meravelles i mural del país València.Joan Fuster:Un dels escriptos mes importants de la nostra literatura.La seua obra i la seua trajectoria cívica han exercit una gran influencia sobre els valencians.Poesies:ales o mans.Textos de critica literaria:Literatura catalana contemporania.Com a assagista destaca:Nosaltres els valencians.Mori l'any 1992 en el seu poble(sueca).


Subordinades Adverbials causals: perquè,ja que,com que, puix i per tal com.Subordinades adverbials finals:Perquè,a fi que,per tal que,per, per a,a fi de,per tal de.S adv condicional:Si,a condició que,nomes que,en cas que,sempre que.S adv concessives:a pesar de+infinitiu,a pesar que,encara que,per mes que,malgrat que.Sinonímia:un significat pot expressar-se mitjansant varios significat ex:comensar-iniciar.La varietat central:es la varietat que es parla a la majoria de comarques gironines,barcelonines i tarragonines al nord.*Fonetica:neutralització dels trets que diferencien la /e/ i la /a/ que dona com a resultat la e neutra.*Morfosintaxi:-Us generalitzat del demostratiu aquest i del numeral femení dues.-Posesius femenins amb v.-Desinecia o de la 1 persona del present d'indicatiu.-Desinencies del present de subjuntiuen i.*Lexic:Lexic propi.

Subordinades Adverbials(2) de caracter quantitatiu i circumstancial: a) S.Adv comparatives:igualtat:tant..Com, tan..Com. Inferioritat:menys..Que Superioritat:mes..Que.Proporcionalitat com mes..Mes,com menys..Menys,com mes..Menys. b)S.Adv Consecutives:de (tal)manera que,tant(tanta,tants,tantes)..Que,tan..Que,fins al punt que. C)S.Adv de lloc:on.d)S.Adv temps:Anterioritat:abans que,fins que.Simultaneitat:quan,mentre,alhora que,cada vegada que.Posterioritat:Després que,des que,tan prompte com,aixi que.e)S.Adv manera:com,aixi com,com si,segons com,sense que

Entradas relacionadas: