Subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

cont:segon el destinatari,,infantil,adults./el tema:fantasics,psicologics,aventures,ciencia-ficció,por..//origen:contes populars//caracteristikes:narració breu,duna serie d fets imaginats.,,largument es senzill.,,te pocs personatges.Shi descriu el que es fonamental.Su finalitat es entretenir,divertir..//ESTRUCURA:5 parts:situació inicial,plantejament dun conflicte,desenvolupament de laccio,desenlace,situació final.//recursos:narració,descripció,dialeg.//POEMA:caracteristikes:sescriu en vers,i finalitat estetica,,predominen imaginació i sensibilitat.2 tipos: narrativa,lírica.//recursos:tipus de vers:versos dart menor,,versos dart major.Tipus d riima:rima consonant,assonant,femenina,masculina.


conjuntives coordinats:copulatives:i,ne//disjuntives:o,o be//adversatives:pero,sinó,així i tot,amb tot,sinó que,//distributives: ni..Ni,o..O,adés..Adés,adés..Ara,ara...Ara,siga..Siga//consecutives:de manera q,doncs,per tant//continuatives:així mateix,ni tan sols,a més..////SUBORDINATS:substantives:que//temporals:quan,abans que,a penes,després que, des que,mentre,sempre que...//de lloc: on,dallá on..//causals:perqué, ja que,antes que,com que,per tal com//finals:a fi que,perqué,per tal que..//condicionals:si,en cas que, nomes que, posat que,si de cas//modals:com,així com,com si, segons com,tant com//comparatives:tan..Com, tal..Com,tant..Com,,mes..Que,menys..Que,//conseqüència:que, tant..Que,d manera que,talmen que//concessives: a pesar q,encara que,per mes que,si bé, tot i que...////Oració COMPOSTA: juxtaposades: per comes o punts y coma//coordinades:si las separamos tiene sentido//subordinades:no te sentit complet.//COORDINADES:copulatives:uniió:i,ni//disjuntives:tria:o,o bé//distributives:ara...Ara,ni..Ni,o..O//adversatives:contrario:peró,sinó,tanmateix,altrament//explicatives:eqivalencia:es a dir,aixó és//continuatives:suma,continuetat:a més, i encara.

Entradas relacionadas: