Subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,71 KB

 

Textos administratius:
-Reclamació:
es una petició que planteja una persona a una institució.
-La convocatoria de reuníó:Citació de persones.
-Sol·licitud:Per a demanar alguna cosa per exemple a l'ajuntament.
-Comunicacions breus: com als avis,informen amb contratemps.

Subordinades:
-Temps:
mentre, abans que, fins que, sempre que, quan.
-Lloc:
on
-Manera:
com, com si, tal com.
-Consecutives:
de manera que, així, per tant.
-Causals:
perquè. Que, ja que.
-Condicionals:
si , segons, mentre que.
-Finals:
perquè, a fi que, per tal de.
-Concessives:
malgrat que, llavors que, encara que.

Coordinades:
-Copulatives:
i, ni , que
-Disjuntives:
o, o bé, o sinó.
-Distributives:
o o , ni ni, ara ara.
-Adversatives:
però, sinó, tanmateix, en cavi, encara que.
-Continuatives:
a més, i encara, i fins i tot.
-Explicatives:
és a dir, això és, o siga.

Entradas relacionadas: