Subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 
coordinades =
Copulatives Copulatives i ni que Copulatives i ni que
Disjuntives o, o bé
Adversatives Adversatives però , sinó , altrament, tanmateix, no obstant això Adversatives però , sinó , altrament, tanmateix, no obstant això
Distributives o...O, ni ...Ni
Explicatives Explicatives é s a dir, això é s Explicatives é s a dir, això é s
Continuatives a mé s, i encara
juxtaposades
No tenen cap tipus de nexe. Poden ser tant coordinades com subordinades. Tan sols són relacionades per comes o per punts i comes

SUBORDINADES SUBORDINADES
Substantives
(Poden ser substituï des per
això , aquell/a) això , aquell/a)
Subjecte
Complement directe
Complement de règim Verbal o suplement
Complement indirecte
Complement agent
Complement Del nom, de l’adjectiu o de l’adverbi
Van introduïdes per que, qui


Entradas relacionadas: