Subordinades substantives

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,88 KB

 
Completives: introduïdes per la conjunció que. Ex.: Us demano que m'escriviu.Interrogatives: introduïdes per un pronom interrogatiu (què, com, on, quin, quant, qui...). Ex.: No sabia què volia.Relatives o adjectivades: introduïdes per un pronom relatiu (qui, el que, les qui...). Ex.: Sempre parla del que no sap.D'infinitiu: introduïdes per aquesta forma no personal del verb. Ex.: No m'agrada fumar. substantives adverbials: 2 tipus -> propies (1) impropies (2). 1-> temps, lloc, manera. Commutables x adv (La felicitaré llavors, Aniré allà, Ho pinaré així...) 2-> consecutives. Causals, finals, condicionals, concessives, comparatives.

Entradas relacionadas: