Subordinades substantives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
*Hi ha compostes per coordinació, juxtaposició i subordinació
*T’aprens els tipus de coordinades:
-Copulatives: i, ni ...
-Disjuntives: o, o bé ...
-Distributives: ni... Ni, aquí... Allà ...
-Adversatives: però, tanmateix, així i tot ...
-Il·latives o consecutives: doncs, per tant ...
-Explicatives: és a dir, o sigui ...
*Llavors has de saber que les subordinades:
-Les substantives es substitueixen per això
-Les adjectives per el qual o la qual
-Les adverbials es poden substituir per qualsevol adverbi
*Composta per juxtaposició: es sap si està separa amb comes, si està ajuntades per una conjunció o si estan un dins una altra
*Les frases s’han de saber separar en subjecte i predicat i oració principal i simple i ja t’ho saps tot
*A més m’he de mirar tot allò dels pronoms febles.


*Conte: Rondalla o historia.
*Comte: Fa referència a un títol mobiliari.
*Compte: És l’acció de comptar.

Entradas relacionadas: