Substantiu del verb compartir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
Categories gramaticals: 1-El substantiu: Asigna, nomena els elements de la realitat. (persones, sentiments...) 2-Determinant: precedeix el nom tot indicant determinació,possesió, situació en lespai i quantitat. 3-adjectiu; Qualifica al nom: li atribueix qualitats. 4-Pronom:substitueix al nom. 5-Verb: informa sobre les accions, estats, i processos dun subjecte. 6- Adverbi: Mofica el verb, caracteritza l'acció del verb indicant moment,manera,lloc,quantitat... 7-Preposició o conjunció: Relaciona elements o oracions. el substantiu: es la classe gramatical que designem els elements de la realitat, tot allo que sentim, veiem, conceptualitzem. Morfologicament: el substantiu es una categoria flexiva formada per un lexema al cual li adjuntem morfemes de genere i nombre que ens indican si el nom es masculí o femení o singular o plural. Sintacticament: El substantiu pot realitza funcions diverses dins de loracio: 1-Subjecte 2-Complement del nom (el color de la pisarra es verd)
3-Complement del verb(els operaris han canviat la pissara de lloc) Lexicament: es poden formar substantius afegint determinats morfemes derivatius al lexema(carrer·carreró).


Punt de vista: es la perspectiva en la qual es narra listoria. Lestableix el narrador: el narrador explica l'historia. Hihan:
·Narrador Extern: es en tercera persona. Es una veu que narra i no intervé en listoria. Segons grau de coneixença: 1-total: es fica dins del personatge i et mostraa el sentiments i pensaments. 2-Parcial: coneix els fets de listoria.Et fa veure els pensaments i sentiments del personatge a partir de les accions que fan. ·Narrador intern: personatge que intervé a listoria. 1-Protagonista: 1era persona, experiencia propia subjectivitat. Punt de vista limitat pq nomes es veu el que veu el narrador.[BRUNO]
2-Testimoni: en tercera persona, subjectivitat relativa, coneix els fets. 3-Multiselectiu: Varios personatges prenen la paraula. 1er persona. Subjectivitat.

Entradas relacionadas: