Substantiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,39 KB

 
 El substantiu és un mot que designa éssers que poden ser subjectes o objectes d'una acció, un estat, o qualsevol  accident expressable amb un verb.Les categories es classifiquen segons dos criteris: si són o no variables i si són  una classse obera o tancada. Les categories variables admeten flexió, mentre que les invariables (adverbi,  conjunció, preposició i interjecció) no varien de forma. Les classes obertes (nom, adjectiu, verb, adverbi i interjecció)  poden afegir nous elements, crear mots, i en canvi les classes o categories tancades estan formades  per una llista finita d'elements narració narrar explicar contar. Parts literatura plantegament nus i desenllaç. Plantegament: precentacio del fets , personatges del temps i de l'espai. Literatura:Es considera un gènere literari cadascuna de les manifestacions formals de les obres literàries segons una classificació que té en compte l'estructura i el contingut.

Entradas relacionadas: