Substantius en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,04 KB

 
El substantiu es una paraula variable que presenta flexió de genere i nombre.(Camí/camins).
Formació del genere, la formació basicaes la del femení es afegint una -a al masculí (noi/noia), tot i que al incorporara la -a es poden originar canvis en laccentuaccio (soci/sòcia). Una altra forma de formar genera, encara que poc freqüent, es a partir de sufixos específics(comte/comtessa), creant el masculí a partir del femení(cavall/euga), i nhi ha dinvariables(el/la firaire).
*Hi ha grups de substantius que varien de significat segons el genere que presenten(canal, paleta,vall,terra,fi...)

Entradas relacionadas: