Substitució Pronominal CATALÀ

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

 

SUB, CN, CAdj--> EN. CD: neutre-->HO / CDneu.+ CLloc--> L'HI / Det.--> EL,LA, ELS, LES / CI+CDdet--> EL,LA, ELS, LES + HI/ Indet.--> EN. / CI--> HI / ATRB: det-->EL, LA, ELS, LES / Indet.--> HO. / "de"--> EN / CCLloc: "de"-->EN / "prep"-->HI / CCMode-->HI / PRED.-->HI / CRV: "de"--> EN / "prep"--> HI. 

/// proclitics: abans del v. enclitics: darrere del v.forma plena verb-me, forma reforçada: em+verb, forma reduida: verb'm forma elidida: m'verb

///Espai, Temps: Anterioritat: abans, fins que / Simultaneïtat: ara, actualm, mentre / Posterioritat: després, cada cop a cont. / Reiteració: sempre, cada cop. / Concreció: llavors, cap al tard, al matí.Estructurals: Int. gral: el proposit, la raó / Int nva idea: pel q fa, sobre... / Ordenació: primr lloc, fnlmnt. / Contin. mtx punt: a més, després fins i tot / Represa: tornant a... com anva dnt... / Exclusió: n cap cas, en lloc d / Aclariment: és a dir, cl instir, cnvé dstcar, + prcís. / Exemplificació: x xmple, com ara: / Distribució: d1 bnda, alcntrar / Resum: n rsum / Cloenda: x acbr, n dfntva. LOGIC: Causa: perquè, ja k, x clpa d / Conseqüència: dncs, així, x tnt, per això / Condició: n cas q, llevat q / Finalitat: a fi d, perquè... / Oposició: ara bé, n cnvi, al cntrar, n obstnt / Objecció: ncara q, mlgrat q per bé q / Enumeració: i

Entradas relacionadas: