T 7, 8 i 9

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

 
Indicadors socioeconomics: conjunt dades per obtenir una rapida visio social/economica dels hab. d'una area. PNB:total ingressos obtinguts per la poblacio resident d'un pais en 1any, mes ingressos obtinguts estarnger. PIB:valor produccio total en 1any interior un pais (empreses nacionals i estrangeres). Causes pobresa: alimentacio insuficient; nivell salut i higiene insuficients; deficient nivell vestir; manca habitatge solid, amb aigua potable; manca educacio basica; manca acces transport public i altres serveis; manca mecanismes socials per afrontar malaltia, atur o vellesa. IPC(index pobresa capacitat): estar sa i ben alimentat(nens<5anys amb pes insuficient); procreacio ambita saludables(proporcio nens neixen sense assistencia personal qualificat); possibilitat que dones entrin educacio (proporcio dones sense alfabetitzar). Causes fam: concentracio terres en poques mans; especialitzacio paisis subdesenvolupats a produir m.primeres pels paisos rics; baix preu de m.primeres provinents dels paisos subdesenv.; baixa produccio agricola per manca inversio; aparicio barris pobres als afores ciutats. AOD(Ajut oficial desenv.): conjunt recursos que els paisos desenv. destinen com ajuda als subdesenv.
3 fonts: acords bilaterals(2/3), pais ric acorda ajuts amb un de pobre a canvi de compres bens/serveis; acords multinacionals(1/5), procedents bancs(FMI, BC), ajudes per aplicar a politiques economiques, sovint desemoquen en mes desigualtats socials/deute extern; ajuts ONG(1/7), diners desinteresats, problema es manca de continuitat i reduida escala actuacio.

Proces unicicacio: (1948), unio duanera Benelux, objectiu afavorir intercanvis mercaderies; 1951, creacio CECA entre paisos Benelux + Almnya, Frç i Ita., objectiu crear autoritat que coordines produccio acer i carbo; positiva exsperiencia CECA fa que s'ampli fins l'economia, tracta Roma(1957), es crea la CEE, objectiu: facilitar intercanvis entre estats membres, i lliure circulacio persones, serveis i capitat; exit CEE fa que + paisos entrin: 1973, R.Unit, Irlanda, Dinamarca; 1981, Grecia; 1986, Espanya i Portugal; 1995, Suecia, Finlandia, Austria; unitat economica comporta diferencies socials i politiques, Tractat Mastrich s'avança cap unio politica i social, alguns paisos s'hi neguen, R.U, donant lloc a una europa a 2 velocitats; 2004 la UE integra paisos de l'est i del sud; Turquia o Croacia entraran proximament, aixi com Serbia o Kosovo; amb 27 paisos es va proposar fer una Constitucio, pero nomes es va signar Tractat Lisboa. Condicions tenir €: taxa inflaccio inferior 1.5 la mitjana dels 3 estats que la tenen + baixa; deute public inferior 60% PIB; deficit public inferior 3% PIB; interes inferior 2% la mitjana 3 estats que tenen + baix; moneda nacional havis d'haver estat temps dins l'ECU. Distribucio poblacio: zona central alta densitat, eix va desde R.U. al nord Ita.; 2 eixos secundaris: paisos baltics, i zona costanera mediterrani Occidental; zones menys poblades a les arees muntanyoses i terres fredes nord. Solucions PAC: reduir superficie conreu, sobretot terres fertils; convertir terres conreu en boscos; reduir preus de garantia que la UE paga agricultors, acostantlos als mundials. Eixos industrials: eix central desde R.U. fins nord Ita.(Banana blava); eix secundari(arc mediterrani), del nord Ita. a Espanya; atre eis secundari, desde R.U. nord portugal(franja atlantica espanyola); zones aillades entorn grans ciutats Europees i paisos baltics.

Entradas relacionadas: