Te quiero, aroa, todo 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

 
les malalties de la pell generen alteracions en els teixits cutanis. En podem fer dos grans classificacions: lesions primàries i secundaries. Dins de les primàries també podem classificar en 3 apartats que són: alteracions en la coloració, lesions sòlides, i lesions de contingut líquid. Un altre tipus de lesio son les causades per agents infecciosos.LESIONS PRIMÀRIES: Lesions per alteració de coloració: Màcula: Aquesta lesió és visible pero no s'aprecia amb el tacte, perquè no provoca elevació de la pell. les màcules es manifestan quan la pigmentació, melanina o la circulació en aquesta zona estan alterades. Màcula eritematosa: És de color vermell degut a una dilatació dels capil·lars sanguinis. Exantema: Consisteix en l'aparació simultanea de diverses màcules eritematoses. Petèquies: Són màcules molt petites, puntiformes, degut a la destrucció de capil·lars sanguinis. Màcula pigmentaria: es una taca causada per l'acumulació d'algun pigment o colorant en la pell. el pigment pot procedir del mateix organisme, com la melanina, o bé ser extern, com en el cas dels tatuatges, on el color d'aquestes màcules depén del tipus de pigment. Nevus: es qualsevol desenvolupament de la pell que genera un màcula, entre els nevus pigmentaries, el més habitual és la piga, es tracta d'una taca plana de color fosc petita i circular, això és degut a un cúmul de melanina. Engiomes cutanis: són alteraciones dels vasos sanguinis de la pell, que generen taques de color vermellós i es presenten des del naixement, poden ser plans o sobresortir per l'acumulació de capil·lars de la zona. Lesions sòlides: fan una protuberancia, es a dir, pugen per la superficie de la pell, les mes importants son: Nòdul: es una lesió palpable de forma arrodonida i de consistencia solida, sol ser produida per acumulacio de substancies o cel·Lules inflamatories en la hipoderma com ara els quists. Tumor: Es una lesio infiltrada en els teixits, que te tendencia a creixer, es degut al creixement anormal de les estructures de la pell.(benignes i malignes). Lesions de contingut liquid: aquestes lesions tenen en comú que totes evolucionen amb contingut liquid en el seu interior. Vesícula: es una elevació de la pell inferior a 5mm de diametre i plena de liquid. es veuen vesicules amb nombroses malalties (picades d'insectes, varicel·la, en algunes dermatitis...). Butllofa: és semblant a la vesícula pero més gran, es típic veure-la en els cremats. Pústula: És semblant a la vesícula pero el liquid que conte a dintre està infectat(pus). LESIONS SECUNDARIES: Escama: es un  fragment de l'epidermis que es despren, es molt superficial i al curar-se no deixa cicatriu. Crosta: es una condensació solidificada a partir de sèrum, sang o pus, en la superficie de la pell. Fissura: es un tall que afecte a l'epidermis i la derma. Erosió: es una perdua de substancia que afecta a l'epidermis i que cura sense deixar cicatriu. LLaga o úlcera: es una perdua de substancies per destruccio de l'epidermis i la derma, poden destruir plans més profuns.

 infeccions més frequents de la pell: estan causades per un germen o microorganisme. Herpes zoster: es una infecció causada per un virus. es manifesta amb una erupció de vesicules agrupades en una zona de la pell que correspon al rrecoregut d'un nervi, provocant un dolor molt intens. Herpes simple: es una infeccio virica de la pell o de les mucoses. forma unes vesicules que normalment es localitzen en els llavis o al seu voltant. cursa amb picor i cremor, desenrotllant una crosta. acostuma a apareixer quan la persona baixa de defenses i cura al cap de pocs dies de manera espontanea. Tinyes: son infeccions degudes a fongs que afecten principalment les ungles i els pels.Candidiasi: son infeccions de la pell provocades per fongs  del genere càndida, aquest fong nomes afecta a les zones humides del cos. candidiasi oral o muguet: en aquesta lesió apareixen petites plaques blanquinoses i de consistencia cremosa recobrint tota la zona interna de la mucosa bucal i llavis. vulvovaginitis: si la candida afecta a la zona vaginal provoca una vulvovaginitis, la zona envermelleix i es formen plaques blanques que provoquen molta coissor(vagina, vulva, llavis), sol ser transmesa per contacte sexual. Fol·liculitis: es una inflamacio del fol·licle pilós, causada per una infecció que provoca una inflamacio a l'orifici de sortida del fol·licle pilós. Furoncol: es una alteracio que es produeix a causa de l'evolucio d'una fol·liculitis provocant un nòdul. Àntrax: l'àntrax es una acumulació de forunculs causada per la infeccio de diversos fol·licles pilosos localitzats l'un al costat de l'altre.

Entradas relacionadas: