El teatre de compromís Joan oliver i salvador espriu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 

JMSagarra: teatre poètic: Poema dramàtic, fer arribar força del llenguatge poètic, emoció. Motivació amorosa, personatge evolucionen, teatre de passions drama amb final felíç, treballa comèdia tragèdia i treatre en prosa. Joan Oliver: intenció crítica a través de la peça ben feta- tipus de comèdia amb intriga i acció. Anys20 comèdies crítiques matrimoni i família burgesa, critica per millorara burgesia. Critica guerra i revolució. Salvador Espriu: Reflexió entre guerra entre germans i conseqüències. Contudent en el rebuig de la violència i la irracionalitat, necessitat del perdó. Reflecteix tema bíblic de la dona, llenguatge elaborat i ric, realitat deformada. Joan Brossa: teatre experimental i avantguardista, reflexió sobre possibilitat del llenguatge. Temes: amor, llengua, nació. Un teatre literari amb fort contingut crític envers política i esglèssia.Josep Pla: escriptor i periodista, forma autobiogràfica, no es qualifica de novel·lista, memorialista. Literatura centrada en observació i descripció de la realitat, elabora obra com escrptures del jo no deixa de banda la ficció, claredat, entenedor. Joan Fuster: assaig, proses d'intenció literària en 1a p i en clau de reflexió personal. Ombra nombrosa assaigs humanístics, pràctia de l'aforisme, textos irònics, enginyosos per reflexionar. Tenes sociopolítics, concepció nacionalista, finalment els estudis es basen en la històra cultural i crítica literària. Manuel Pedrolo: postguerra, terreny teatral, novel·lístic i periodístic. Vol un món literari propi i totalitzador, literatua ètica, intenta reflectir condició humana a travès de recursos tècnics innovadors.

Entradas relacionadas: