Teatre culte del Segle XIX

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 
IMPORTANT LA CONST. ESP: perque es va establir la cooficialitat del castellà amb la resta de llengües en els territoris amb idioma propi. Situació Política diferents llengures foren oficials: amb la mort de Franco i l’arribada de la democracia. Drets i deures: no, perque el castella tens el dret i deure de parlar i valencíà sols tens el dret. Nova situació legal: si, perque em vist com generacions noves d’escriptors han continuat la producción en tots els generes i ha aparegut editorials que han incrementat l’oferta lectora a distints estaments sociasl. No xk aquuest proces normalitzador no s’ha produit en els mitjans de comunicación social ni en el cinema, la música etc predomina el us del vlc. Tendencies teatre de renaixença: culte : coloquial (llengua plana), culte: culta i arcaica (llengua plana). Sainet renaixença teatral: una peça breu, amb una prestació humorística i en rica el alguns personatges valencians. Es típic del teatre popular. Sainetisma Vlc: Eduard Escalante. Obres mes importants de l’angen guimera: primera etapa: tragedia romantica (mar i cel), segona etapa: la plenitud del drama (María Rosa, Terra Baixa). Argumnt de l’obra de l’Angel Guimera: es una historia d’amor que gira en tres personatges: Marrta, el seu amo sebastià i Manelic, el pastor de les terres altes i pures. Sebastia fa que Marta es case amb Manelic amb la intenció de casarse ell amb una dona rica. Tanmateix l’amor de Manelic ajudarà a Mata a sdevenir lliure. Finalmnt l’amo sebastia trobara la mort. Etapes en l’obre d’Angel guimera, forma i tema: primera etapa: la tragedia romantica: terres, la passió humana i els conflictes interns. Canvia el vers tradicional de set silabes. Segona etapa: escriu en prosa. Tots son víctimes d’un amor possesiu que els tormenta. Secret personal transmetre Angel Guimera: va naixer antes que els seus pares es casaren i aixo estaba mal vist.

Entradas relacionadas: