Teatre culte del Segle XIX

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 
Josep Lluís Pons I Gallarza: De pare mallorquí, va néixer a Sant Andreu de Palomar, on va estudiar dret i filosofia i lletres. Dins la seva poesia hi trobM llo que va ser la llavor de la poesia mallorquina posterior: elegancia, classicisme, serenitat , contenció del sentiment, interpretació simbolica del paisatge.
Teatre: Hi va haver a Catalunya diverses manifestacions teatrals. Sainets, obres de caracter jocós i popular, i els drames romantics, que s'inspiraven en obres d'autors francesos.
Angel Gimera Es el dramaturg catala mes important del segle XIX. Fill de pare catala i mare canaria, va néixer a Santa Cruz de Tenerife. La seva obra dramatica es pot dividir en 3 etapes: L'etapa romantica: Mar i Cel. L'etapa realista: Terra baixa. Tercera etaoa influida pel Modernisme i el Decadentisme, ( L'aranya)
Realisme com a corrent literari va apareixer a Europa a la primer meitat del Segle XIX, especialment a França i Anglaterra. El genere que s'adiu amb aquest corrent es la novel-la, caract.: - Narra esdeveniments contemporanis i versemblants. - Descriu amb detall els personatges i tot allo que fan. - Reflecteix una moral burgesa on preval l'individualisme i la competivitat.- Predomina el narrador omniscients..
Amb Emile Zola, el Realisme va evolucionar cap el Naturalisme, moviment que recull les miseries humanes
Substantiu: SN ( Subj, CD, Atribut,) Detras d'un verb
ADJ. S.Adj- adjectiu CN, Detras d'un nom
Adv- S adverbial CC.
Entradas relacionadas:

Etiquetas:
TEG