El teatre és una forma literària que recull fets reals o imaginaris de l’experiència humana i els representa en un espai físic concret davant un públic.

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,48 KB

 

Literatura: Art d'escriure i de llegir, coneixement de tot el que ha estat escrit.

Gènere literari: Nom donat a cadascuna de les manifestacions formals de les obres literàries segons una classificació que té en compte l'estructura i el contingut.

La poesia és l'art d'expressar uns continguts literaris mitjançant paraules disposades segons unes lleis mètriques determinades. Altres  manifestacions de la poesia incorporen elements plàstics i visuals en l'expressió poètica: el cal·ligrama, la poesia visual i fins i tot el poema objecte.

La narrativa : és una forma literària en què l'autor es proposa expressar fets reals, imaginaris o fantàstics.

El teatre: és una forma literària que recull fets reals o imaginaris de l'experiència humana i els representa en un espai físic concret davant un públic.

Cinema: és l'art de representar, sobre una pantalla i mitjançant la fotografia, imatges en moviment.

Entradas relacionadas: