Teatre regeneracionista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
M: Apareix sota un propòsit comú: modernitzar la cultura cat, promogut per persones actitud modernista 1890-1911. És un moviment contradictori : corrents esteticistes i corrent regeneracionista-Vitalista, es coneix a través de revistes com l'Avens o Art Noveau. 1-E: Reapareix l'Avens que inicia una cmapanya per reformar i actualitzar la normativa lingüística, col·laboració dels principals escriptors modernistes (J.Maragall, Caselles i Russinyol), es defensa el Naturalisme com a escola literaria. Contada i Brossa fan una ferotge crítica a l'Espanya de la restauració, actitud regeneracionista 2-E: No hi ha cap publicació específicament modernista, consolidació del grup esteticista on Russinyol publica Oracions- primer llibre poemes prosa. Festes modernistes a sitges on a la segona es representa l'obra La intrusa i a la quarta La fada. 3-E: Es publica Catalònia, s'imposa la ideologia regeneracionista i vitalista, s'ataca la literatura esteticista, influència de F.Nietzche i Ibsen. 4-: Es publiquen Joventut (barreja literatura esteticista i regeneracionista) i El poble català (uníó del Modernisme i el nacionalisme), també es publiquen les més grans novel·les modernistes, Solitud de Víctor Català i Els sots feréstecs de Raimon Caselles. Les corrents que van influir en el Modernisme van ser el parnassianisme( Rigor formal - sonet, Actitud distanciada enfront temes tractats, temes ambientats en el passat), el decadentisme (més q escola és unaactitud, decadència civilització occidental), el prerafaelisme(defensa la puresa,ingenuitat i caràcter artesanal pintors anteriors a Rafael, retorn a la natura, rebuig del mercantilisme i societat industrial, defensa del vessant artesanal de l'artista) i el simbolisme( l'univers és un entramat de símbols i el poeta és vident que els ha d'identificar, en el poema es cerca musicalitat i ritme poètic.

Entradas relacionadas: