Tècniques

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,93 KB

 

T.M.C: són unes tècniques q provoquen del conductiseme i ens seviran per canviar, modificar i implementar conductes en les persones. Consiseix en aplicar els principis de l'aprenentatge a l'estudi i tractament dels transtorns del comportament.
CARACTERÍSTIQUES de t.m.c: es parteix de la idea de la continuitat de la conducta. La conducta normal i anormal estan en un continu i com q totes les conductes s'aprenen per tan es poden canviar; la modificació de conducta té per objectiu l'eliminació de conductes desadeptades canviant-les per unes altres a més d'ensenyar les conductes adaptades si no es donen; fem hipòtesis que es poden verificar empíricament i els efectes són avaluables de forma objectiva; el programa es individualitzat o adaptable a cada persona.
Tipus de T.M.C:[ 1.PER IMPLEMENTAR CONDUCTES: (implementar=adquirir una conducta que no se sap fer); (modelament=el model fa i l'imitador observa. 4 fases: sondeig, ensinistrament, imitació amb guia i investigadir, i conducta feta correctament.)(moldejament=al principi es reforça una conducta que s'assembla a la conducta final i es va reforçant les conductes q s'aproximen més a la q volem; és un dels mètodes més eficaços per ensenyar conductes i es pot cambiar ambb altres per incrementar la seva eficàcia MODUS OPERANDI= 1.Definir la conducta final2.Definir la resposta q la persona pot donar 3.Fer la sèrie de conductes aproximades 4.Establir els nivells d'exit 5.Fer-ho de forma gradual.) (encadament=consisteix en desglossar una conducta molt complexa, en totes les seves parts. S'utilitza molt en Adquisició s'hàbits) 2[PER INCREMENTAR CONDUCTES: ( reforç positiu=si l'aprenent fa la conducta q volem se li dona un premi q pot ser: 1.Materials: li comprem alguna cosa 2.Socials: si fa la conducta li aprovem i fem lloances 3.Canviables: són els q es poden canviar per altres)(reforç negatiu=retirem una cosa desagradable o eliminem la seva amenaça si l'aprenent fa el q se li demana.L'objectiu és q la conducta elimini l'estímul desagradable q esta present) 3[PER ELIMINAR CONDUCTES: ens sevreix x eleminar les conductes q no volem(extinció=el mètode operant més utilitzat per a reduir o eliminar la conducta disruptiva) (la ratirada d'atenció=per a aquelles conductes q es manifesten amb desobediència, rebequeries,plors etc.) (el càstig=és un dels mètodes tradicionals en el q sovint pensem quan el control de la conducta se'ns escapa)
Tipus de càstigs:( la presentació d'un estímul negatiu contingent a la mala conducta); (La retirada d'un reforçador positiu contingent a la mala conducta -Temps fora" la cadira de pensa" - Cost de la resposta"apareix la conducra disruptiva s'aplica una conseqüencia immediata") (economia de fitxes: on els nens se li retiren alguns punts o fitxes q són intercanviables per reforçades naturals "llaminadures")
Consideracions en el càstig: (és preferible el càstig q suposa la pèrdua d'un reforçador positiu q el càstig q intrudueix estímuls aversius)(el càstig només es pot utilitzar per suprmir la conducta) (és q convereteixi en aversiva no tan sols la conducta castigada sinó la situació) (conseqüències emocionals x a qi la pateix. poden generar una exaltació de les conductes q volem corretgir)
Variants en el càstig: (sobrecorreció=una de les virtuts q se li atribueixen és q minimitza les propietats negatives q comporta el càstig, la tècnica és simple en la seva aplicació. Després d'afectuar la conducta disruptiva, no tans sols hagi de reposar els elements danyats a trencar sinó fer un treball complementari) (pràctica positiva= es tracta d'afectuar moltes repeticions d'una conducta alternatica desitjable q complexi amb la conducta inapropiada)
Consideracions a la sobrecorrecció:1.s'ha de relacionar la conducta repostada amb la conducta incorrecta 2.La correcció de la conducta s'ha de dur a terme immediatament després de l'episodi disruptiu. 3. L'aplicació de la sobrecorracció ha de portar associat la ratirada total de qualsevol tipus d reforçador. 4. La sobrecorrecció no ah de plantejar com un joc i és només el nen q ha presentat l'episodi q ha de patir les conseqüéncies de la reparació de l'entorn. 5. Un problema amb el qual podem trobar és la negació per part del nen d'efectuar la sobrecorrecció.Tipus de càstigs:( la presentació d'un estímul negatiu contingent a la mala conducta); (La retirada d'un reforçador positiu contingent a la mala conducta -Temps fora" la cadira de pensa" - Cost de la resposta"apareix la conducra disruptiva s'aplica una conseqüencia immediata") (economia de fitxes: on els nens se li retiren alguns punts o fitxes q són intercanviables per reforçades naturals "llaminadures")
Consideracions en el càstig: (és preferible el càstig q suposa la pèrdua d'un reforçador positiu q el càstig q intrudueix estímuls aversius)(el càstig només es pot utilitzar per suprmir la conducta) (és q convereteixi en aversiva no tan sols la conducta castigada sinó la situació) (conseqüències emocionals x a qi la pateix. poden generar una exaltació de les conductes q volem corretgir)
Variants en el càstig: (sobrecorreció=una de les virtuts q se li atribueixen és q minimitza les propietats negatives q comporta el càstig, la tècnica és simple en la seva aplicació. Després d'afectuar la conducta disruptiva, no tans sols hagi de reposar els elements danyats a trencar sinó fer un treball complementari) (pràctica positiva= es tracta d'afectuar moltes repeticions d'una conducta alternatica desitjable q complexi amb la conducta inapropiada)
Consideracions a la sobrecorrecció:1.s'ha de relacionar la conducta repostada amb la conducta incorrecta 2.La correcció de la conducta s'ha de dur a terme immediatament després de l'episodi disruptiu. 3. L'aplicació de la sobrecorracció ha de portar associat la ratirada total de qualsevol tipus d reforçador. 4. La sobrecorrecció no ah de plantejar com un joc i és només el nen q ha presentat l'episodi q ha de patir les conseqüéncies de la reparació de l'entorn. 5. Un problema amb el qual podem trobar és la negació per part del nen d'efectuar la sobrecorrecció.

Entradas relacionadas: