Tecno parets

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,41 KB

 
HABITATGE: Es la construccio q te per finalitat proporcionar al ser huma un espai en el qual pugui desenvolupar la seva vida familiar intima d'una manera digna i segura. A l'hora de planificar l'espai interior es important equilibrar l'estetica, la funcionalitat i sobretot el tema economic.
HABIT UNIFAMILIAR AILLAT: Donar cabuda a un unic nucli familiar, esta situat dintre una parcel·la amb jardi, normalment tenen una sola planta i un petit atic i la parcel·la ve delimitada per una tanca.
HABIT UNIF ADOSSAT: Consiteix en construir una serie d'habitatges un a continuació de l'altre, de manera q comparteixin parets, sistema estructural, etc. Espais interiors molt tipificats pq nomes tenen dues façanes mes aviat estretes. Els habit venen distribuits en dos o tres plantes. El preu es mes baix q el aillat.
HABIT PLURIFAMILIAR: Construccio dissenyada per donar cabuda a varis nuclis familiars. Solen tenir d'una a tres plantes soterrades dedicades al parquing, una planta baixa dedicada per locals comercials i la resta de plantes per habitatges. Totes les plantes estan connectades per un o varis nuclis de comunicacio vertical (escales i ascensor). El preu es mes assequible ja q es comparteixen parets, forjats i instal·lacions.
CONNECTORS D'ESPAI
REBEDOR: Espai de transit entre l'exterior i l'interior
PASSADIS: Espai liniel d'uns 0,9m d'ample q te la funcio de distribuir l'acces a diferents cambres. Evitar q les cambres siguin de pas.
DISTRIBUIDOR: Espai mes ample q un passadis i un rebedor.


ORIENTACIO DE L'HABITATGE: L'orientacio de l'habitatge influeix de manera determinant en la qualitat de vida d'una vivenda, l'orientacio fa referencia a la posicio relativa entre les façanes i els punts cardinals.
ORIENTACIO ESTANDARD:
EST: Sol al mati, rajos poc calids i penetraran facilment a la vivenda, a la nit es refredaran les parets. Temperatura suau i baixa. (Dormitoris)
SUD: Sol des de mig mati fins les primeres hores de la tarda, raigs molt calids i no penetren tant a la vivenda donat la seva inclinacio, parets ja escalfades provocaran radiacio. Temperatura +alta (Menjador, Cuina)
OEST: El sol radiara des de les primeres hores de la tarda fins q s'amaga, rajos poc calids i penetren facilment per la inclinacio, a diferencia del est, les parets estan calentes i emeten radiacio. Temperatura força elevada.
NORD: Mai rep directament els rajos del sol. Temp freda.
(Dormitori, Menjador estar, Cuina, Rebedor, Biblioteca, .... , Rebost)
(Bany, Passadis, Traster) -> Indiferent
RADIACIO EN FUNCIO DE L'EPOCA DEL ANY:
El voladis protegeix dels rajos de l'estiu. La temperatura interior s'haura de regular mitjançant un sistema passiu (aillant en parets i teulada) i un sistema actiu (calefaccio i refrigeracio).
ESTIU: Visible mes de 180º de la trajectoria solar, per aixo tindrem: major radiacio, ombres curtes, mes hores de llum (+12h)
HIVERN: Els rajos penetren mes a les vivendes q a l'estiu.

SIST ESTRUCTURAL: Portics UBICACIO NUCLI CENTRAL COMUNICA VERT: Centre o punt simetric per reduir recorregut pasadis, bona circul de veins VENTILACIO: Pati veins (3x3, i a la coberta teulada translucida, no supera 70cm), Conducte venti forçada (25x25)

Entradas relacionadas: