Tecno2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,28 KB

 
Arbre:és aquella peça,generalment cilíndrica,capaç de transmetre un moviment circular,per tant,també un momento o parell.eix:és simplemente una peça,que generalmente també sol ser cilíndrica,sobre la qual giren unes altres peces d’un conjunt mecànic.acoblador rígid:són arbres que suneixen amb peces metàliques rígides que fixen mitjançant cargols amb un sistema de brides o mitjançant cadenes evolvents.Els aixos no poden estar desalineats.acoblament flexible:l’acoblament es duu a terme mitjançant una junta elàstica de goma,que permet una certa tolerància en l’alineació dels eixos,al mateix temps que pot absorvir vibracions.acoblament mòbil:s’utilitza cuan la separación entre arbres a de ser variable.per akest motiu,normalmente,els arbres solen ser estirats i entre akest s’acobla un manguet també estirat al seu interior,k permet el desplaçament lateral de l’arbre i la transmissió del momento torçor o parell motor.Cardan:és una unió k es realitza mitjançant un element anomenat la creuera,sobre la kual sacoblen les forquilles k van al final dels dos arbres.Aquesta junta és mol utilitzada per transmetre moviment als automòbils i camions entre la caixa de Calvi i le srodes mitjançant el diferencial i en les direccions.limitador de parell:és lo k limita el momento torçor quan cal efectuar una transmissió directa d’un arbre o un altre.(disc de fricción i passador cisallable)Disc de fricción:s’acobla entre l’arbre i la politja,roda dentada..k transmeta el momento,de manera k a través d’una rosca es pot ajustar la pressió entre el disc, l’arbre i la roda.Passador cisallable:es coloca entre l’erbre i la roda,de manera k el passador stà calibrat per suportar un determinat esforç de cisallament,a partir del kal es talla i desconnecta la transmissió.mecanisme de 4 barres articulades:és un dispositiu molt simple format per 4 barres unides entre si amb articulacions.Si les barres unides a l’estructura giren completamente s’anomenen manetes i si només socol.len s’anomenen balancins.

Biela-Maneta:Transforma el moviment circular en moviment rectilini a l’inrevés, de manera i l.limitada,pero tenin en compte k el moviment rectilini es alternatiu.Biela infinita:la funció de la biela la fa un móbil k es desplaça dins de la baula de la kual obtenim els efectes però per tot lo altre es com el mecanisme biela-maneta.Es pot trobar en makines de vapor antigues.Transmissió amb elements fixes:Aquest tipus d’unions sempren kuan s’ha de transmentre el moviment d’un eix a un altre paralel k es troba a una certa distància del primer.Bàsicament estan representades per les transmissions per corretja i per cadena.Relació de transmissió: La R de T entre dos politges indica el nobre de voltes k fa l’eix de sortida per cada volta k fa el d’entrada.(W1/W2=T1/T2)Engranatges:són mecanismos de transmissió de moviment circular mitjançant rodes dentades.(tipus:rectes,helicoidals,cònics,interiors,el pinyó-cremallera i cargol sense fi)Engranatges rectes:són els k transmeten moviment rotatori entre eixos paral.lels situats a poca distància.Les dents són paral.leles als eixos.s’utilitzen kuan es treballa a velocitat de gir baixa i els esforços k es transmeten són relativement petits.El tall de les dents es recte.

Helicoidals:A diferencia dels rectes,tenen en contacte més d’una dent ala mateix temps,de manera k poden transmetre esforços més grans .Engranatges cónicsSón els que transmeten el moviment entre dos eixos k es tallen.Els més usulas són els eixos rectes.Engrantges interiors:Tenen les dents al interior,en contacte amb l’altre engranatge.Per tant,els dos eixos es troben situats al mateix costat i giren normalmente en el mateix sentit.Pinyó-cremallera:Es tracta d’una barra prismàtica amb dents,la cremallera, k ngrana amb una roda dentada o pinyó.El moviment es transmet del cargol o la roda.cargol sense fi:Es tracta de l’acoblament entre una rosca i un engranatge,per la kual cosa sempre treballem amb eixos k creuesn a 90º. ------------------------------------------------

Entradas relacionadas: