Tema 1 Catalan p1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,23 KB

 

dictics:element linguistics que assenyalen les persones, circums de lloc o de temps en que es produeix l'acte comunicatiu//personals (assenyalen emi o recep) jo tu // espacials (determina el lloc on es produeix l'acte comu) aqui allo // temporals (elements que nomes es poden interpretar amb relacio al moment en que els interlocutors enraonen.

adequacio: quan te n compte els elements situacionals, registr i prtany a un gnere textual (pragmatica)/coherencia: si te un tema, conte inf necess i rellevant i una orga logica i sens contradicc (semantica textual)/ cohesio: si les dif parts apareixen ben lligades am connectors k facilitin la comprens. i amb signes de puntuacio adients (gramatica textual)/ correcte: si respecta les normes ortogràfi, sintac i morfo i el lexic es apropiat (normativa)

Entradas relacionadas: