Tema 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,48 KB

 
1- Neixen i moren
Composicio quimica semblant constitueix la materia organica
Una o diverses cel·lules
Fan 3 funcions vitals: la nutrició, la relació i la reproducció
1.1- Éssers autòtrofs
Éssers heterotrofs
1.2- Asexual: Hi interve un sol individu
Sexual: Hi intervenen dos individus de sexes diferents, cadascun aporta un a cel·lula sexual o gameta
2- Carboni (C) Hidrogen (H), Oxigen (O), Nitrogen (N)
2.1- Inorganiques: l'aigua i sals minerals
Organiques: glúcids lípids proteïnes i àcids nucleics
3- La membrana plasmatica el citoplasma el material genètic les cèl·lules eucariotes les cèl·lules procariotes
5- Nombre de cèl·lules: Unicel·lulars o pluricèl·lulars
Nivells de organitzacio: 1- cèl·lules 2- teixits 3 organs 4 sistemes i aparells 5 organismes6- Tàxons Regne: Tipus: Classe: Ordre: Familia: Genere i especie
7- Moneres: Procariota Unicel·lular Autrotof o heterotrofs i Bacteris
Protoctists: Eucariota Unicel·lular o pluri Autrotof o heterotrofs i Protozous i algues
Fongs: Eucariota Unicel·lular o pluri Heterotrofs i Llevats floridures fongs que formen bolets
Plantes: Eucariota Pluricel·lular Autrotofs i Briòfits i angiospermes
Animals: Eucariota Pluricel·lular Heterotrofs i Invertevrats vertebrats
8- Una especie es un grup d'individus semblants que es poden reproduir entre si i donar lloc a una descendencia fertil.
Fiferencies entre els mascles i les femelles de la mateixa especia (dimorfisme sexual)
Ase Euga: Mul
9- S'anomena diversitat biològica o biodiversitat la varietat de formes de vida que viuen a la Terra o que hi han viscut.

Entradas relacionadas: