Tema

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,95 KB

 

Tema191) Per que el romanticisme va afavorir el sorgiment de la Renaixença? Perque amb la seua preferència per la poesia popular, la seua exaltació i defensa de la personalitat i la llibertat del pobles, fou una època en què els renaixentistes trobaven el terreny més propici per a plantejar la seua problemàtica històrica i on la literatura catalana tenia el seus clàssics.2) Quins altres factors van influir en el sorgiment i el desenvolupament de la Renaixença? L´expansió demogràfica i la millora de les tècniques de conreu van produir les primeres formacions de capital que va permetre iniciar el procés d´industralització, cosa que va portar la total consolidació de la burguesia.3) Assenyala i comenta el trets romantics i renaixentistes de La patria d´Aribau. Es un poema que interpretava un estat d´esperit col·lectiu i expressava amb dignitat i emoció l´amor a la llengua materna, es va convertir en un símbol de moviment renaixentista. Va a ser una identificació entre llengua i patria. La primera part introdueix el tema de l´allunyament de la patria, amb referències molt concretes al paisatge; la segona expressa l´enyorança de la patria, que el record només pot reviure mitjançant la llengua; la tercera constitueix un elogi a la llengua, feta amb arguments historics i d´altres de personals i sentimentals i l´ultima tanca el poema llorant al seua patró.4) Quina diferencia hi ha entre l´actitud envers el passat d´Aribau i la de Rubio i Ors? Mentres Aribau es l´enyorança l´altre es les ganes per a seguir en davant.5) Quin paper va tenir la restauracio dels jocs florals en la Renaixença? Van representar una garantia de continuïtat i de projecció social a l´esforç aïllat i intermitent que fins aleshores havia fet l´escriptor en llengua catalana, i li va donar un prestigi social que abans no tenia.6) Quins factors consoliden la Renaixença a Catalunya durant la segona meitat del segle XIX? La consolidació ve donada dels principals instruments difursors de la Renaixença: revistes, editorials i associacions. Els jocs deixen de ser l´unica via de publicació possible i encara que es continúen fent però sense canvis importants.10) Quina tematica va tractar Verdaguer en el poema<<Canigó>>? La principal característica d´aquest poema es la mitificació de la història i el paisatge de Catalunya, i canta els orígens llegendaris. És una epopeia nacional de Catalunya Tema201) Quins personatges sol satiritzar Escalante en els seus sainets? L´escaleta del dimoni o Bufar en caldo gelat, que és una satira de dos coents, un conserge d´hisenda i la seua dona, que después de presumir ridículament resulten ser el mes endeudats del barri, o Les xiques de l´entresuelo i Tres forasters de Madrid.2) Quienes son les qualitats principals del teatre d´Escalante des del punt de vista teatral? Mostra una gran destresa per a aconseguir efectes còmics i els personatges hi apareixen molt ben caracteritzats amb una gran economía de mitjans3) Quienes caracteristiques té el sainet com a genere teatral? Es pot definir com una peça curta, de caràcter còmic, construïda a partir d´unes situacions escèniques i d´uns personatges, va ser la forma teatral més característica del teatre popular i es va convertir en l´expressió de la literatura popular.4) Quins son els temes principals que es plantegen en el teatre de Guimerà? Va crear ja unes constants temàtiques que aprofundiria en la seua obra posterior, en què recorre sovint al plantejament d´uns conflictes passionals que impliquen una relació de poder.5) Quienes diferencies presenten les obres de l´etapa de plenitud de Guimerà - com Maria Rosa i Terra baixa- respecte de les obres de l´etapa inicial? Que en aquestes ultimes obres s´acosta a la realitat contemporània alhora que presenta amb força passions complexes. Els ambients i el diàlegs hi tenen una gran autenticitat, però segurament la força d´aquestos dranes es en les vides del principals protagonistas, perque son individus senzills i apassionats.6) Quin tema va tractar Narcis Oller en La bogeria? Explica-ho amb les teus paraules. És l´estudi que es fa de la malaltia a la que fa referencia el titol, de les causes que produeix aquesta malaltia i de les conseqüencies socials que té. A mes es un narrador testimoni que fa un paper secundari en l´obra.7) Quins temes de l´epoca de Narcis Oller apareixen en les seues novel-les? La transformació social produïda per l´ascenció de la burgesia mercantil i industrial, per la influència del medi i de l´herència en la psicología dels individus. L´avaricia en un medi rural en vies d´industralització i la salvació del sentiment dels perills que l´envolten.8) Quin era el proposit literari de Narcis Oller? Quan va descubrir la narrativa realista i naturalista, ell no va veure una altra manera de reflectir l´entorn que fent servir la mateixa llengua que parlava tot el món. Crear un model de prosa plenament normalitzat. Tema211) Quienes denominacions rep el modernisme en altres països europeus? Corrents artistics, especialmente aequitectonics i decoratius.Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Sezessionstil etc…2) Quienes caracteristiques singularitzen el modernisme català? Comença amb una gran obertura a Europa: Traduccions i introduccions de novetats, una cosa que avans mai se había fet amb tanta intensitat. La creació d´una literatura nacional, el principi de la unificació de totes les arts, i l´art com a passió i com a rebel-lió.3) Quienes son les caracteristiques principals del modernisme artistic? La reivendicació en primer pla com l´arquitectura o l´opera i es van reivindicant també les que havien estat considerades menors com el cartellisme, la forja o els gravats. Artistes s´aplegaven en actes públics per a exposar els primers quadres.4) Quin significat té el principi modernista de l´art total? Trencar tots el limits entre els gèneres i les diverses arts i donar-les una mateixa importancia a totes en general.5) Què feren els modernistes per transformar la cultura catalana de regional i tradicionalista en nacional i moderna? L´obertura indiscriminada a tot el que és modern.9) Quines son les caracteristiques principals de la novel-la modernista? El novel·lista construirà textos basts en imatges auditives o visuals per sugerir en el lector ambients i atmosferes. Davant la impossibilitat d´abraçar tota la realitat, l´artista haurà de fer la selección d´aquells aspectos que pel valor simbólic siguen capaços de recrear al lector una imatge de la realitat tan intenta i completa com siga possible.10) Quina incidencia va tenir el modernisme al Pais Valencia? La transformació d´una cultura regional i tradicionalista en una cultura nacional i moderna ni es va plantejar. De tota manera, si que es pot parlar del modernisme al País Valencià en el camp artistic. La trama urbana de la ciutat es va eixamplar i algunes construccions particulars i públiqes segueixen l´estil modernista.

Entradas relacionadas: