Tema 9 els essers vius

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

 
Nutricio:Els essers vius necessiten energia per mantenir l'organisme en funcionament i elaborar substancies que el permetin creixer i desemvolupar-se. Tot això ho abtenen incorporant de l'exterior; el conjunt dels nutrients constitueix l'aliment.
Nutricio autòtrofa:Es propia dels vegetals, de les algues i de molts bacteris. Els organismes autorotufs poden fabricar el seu propi aliment (materia organica) a partir de substancies senzilles, com ara l'aigua ii el dioxid de carboni (materia inorganica), que obtenen del medi.
Nutricio heterotrofa:Es la que duen a terme els animals i altres organismes que obtenenl'aliment a partir d'altres essers vius perquè no poden fabricar-lo com fan les plantes. Es a dir, s'alimenten de materia organica.
En el mecanisme de la nutricio dels organismes heterotrofs podem distingir diferents processos:
Digestio:Es el proces pel qual l'aliment ingerit es transformat perquè l'organisme el pugui aprofitar en forma de nutrients.
Ccirculacio o transport:Cal dur les substancies digerides, els nutrients, fin a totes les parts de l'organisme. Molts organismes disposen d'un medi per transportarels nutrients, com la song.
Respiracio:L'oxigen que els organismes prenen de l'aire es transportat a tot arreu, on es combina amb els aliments i produeix energia. Aquesta energia es pot emprar per a moltes de les activitats (creixement, moviment, emmagatzematge, reproduccio, etc.) de l'organisme en conjunt.
Excrecio:Tots aquests processos produeixen residus que cal eliminar de l'organisme. Mitjançant l'excrecio l'organisme els expulsa.

Relacio
:Els organismes vius depenen del medi que els envolta i al qual estan estretament lligats.
Continuament l'entorn envia missatges en forma d'olors, canvis de temperatura, vibracions sonores, substancies quimiques,grau d'humitat ambiental,etc.,que contenen informació.D'aquest conjunt de missatgesen diem
estimuls. Enfront d'aquests estimuls,els organismes han de reaccionar i donar una resposta. Per poder captar estimuls, els animals posseeixen sentits, com ara la vista, l'olfacte,etc., i per processar la informacio i elaborar una resposta posseeixen un sistema nervios.La supervivencia de qualsevol esser viu depen del fet d e poder captar aquests estimuls i reaccionar d'una manera adequada.

Reproduccio:Els essers vius tenen la capacitat d'originar nous individus de la propia especie. Es el que s'anomena reproduccio i te com a finalitat la perpetuacio de l'especie. A la natura trobem una gran varietat de mecanismes reproductius, que es poden agrupar en dues grans categories: la reproduccio as exual i la reproduccio sexual.
Reproduccio asexual:Es dona quan a partir d'una sola cel·lula especialitzada (com ara les espores) o bé d'un fragment d'un organisme s'origina un nou esser viu. Es tracta, doncs, d'una forma de reproduccio en la qual nomes participa un individu.
Reproduccio sexual:En aquest cas, la reproduccio te lloc a partir de dues cel·lules sexuals especialitzades, els gametes, que s'uneixen per formar un nou esser. En la immensa majoria de casos els gamets pertanyen a dos individus diferents, mascle i famella. Però no sempre es aixi; de vegades, en un mateix individu hi trobem els dos sexes. En aquests casos parlem d'organismes hermafrodites, com ara el cargol o moltes plantes amb flor.

unicel·lular:esta formada per una cel·lula.
pluricel·lular:esta formada per més de una cel·lula.

Els noms cintifics s'escriuen en
latin.

Entradas relacionadas: