Tema2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

 
Accentuació: aguts: è:numerals,gentilicis,comarques,participi verbs -metre i -endre, mots alè, amè, bailèn, cafè, vostè, comitè, perquè, entremès, imprès, espès, estrès, interès, Mercè, mossèn, obès, pagès, xerès, aprèn, comrèn, suspèn,...é:futur passat simple i imperfet d'indicatiu, present d'indicatiu i imperatiu dels verbs tenir i venir, tercera persona del singular del present d'indicatiu d'encendre i els verbs acabats en -tendre, noms i adjectius que fan el plural en -essos, compostos de bé, mots: abecé, adés, clixé, consomé, peroné, puré, ximpanzé, inrevés, després, només... plans: è: majoria (cèntim, dèbil, cèrcol, pèsol, conèixer, mèrit, tècnicm estrènyer..) é: infinitius prémer, estrémer, esprémer, témer, créixer, néixer, renéixer i ésser, imperfet d'indicatiu del verb ésser, passat simple i imperfet de subjuntiu. esdrúixols: è: majoria(comèdia, ètica, matèria, paciència, cèlebre, etcètera, ...) é: mots com cérvola, església, feréstega, séquia, témpora, ... aguts: ò: participis passats del verb cloure, mots això, allò, arròs, però, debò, repòs, terròs, capgròs, engròs, espòs, ressò, talòs ó: majoria (cançó, botó, atenció, camió, educació, cartabó, nació, excursió, conversió, calorós, cigró, pavelló. plans: ò: majoria (sòcol, lògic, mòbil, pròxim, pròleg, dipòsit, sòlid, mòdul, rònec, pseudònim...) ó: formes del verb ésser, córrer i els seus compostos, mots: estómac, furóncol.. esdrúixols: ò: majoria (còlera, colònia, dòmino, còpia, crònica, òpera, història, memòria, sòcia, quilòmetre...) ó: mots com fórmula góndola, pólvora, tómbola, tórtola. Diferència: després adverbi, desprès verb despendre, marqués verb marca, marquès noblesa, seré verb ésser, serè adjectiu.Adjectiu: explicatiu: informació no imprescindible per el nom especificatiu: concreta el sentit del nom.Composició: unir dos mots per crar un amb un significat únic i diferent.

Entradas relacionadas: