TEMA5 Català: oracions simples

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,9 KB

 

Oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives equivalen a un adjectiu i fan, com els adjectius, de complement del nom.
Aquestes oracions van introduïdes per un pronom relatiu
(que, què, qui, on, el qual, la qual, els quals, les quals), per això també s’anomenenoracions de relatiu.
Tipus d’oracions subordinades adjectives:
Explicatives:donen més informació de l’antecedent (expliquen).
Suprimirles comporta només la pèrdua d’un matís. Són separades de l’ració principal per dues comes: 
Els estudiants, que s’en van de viatge, van carregats amb maletes. 
Especificatives:delimiten l’abast de l’antecedent (especifiquen).
No es poden suprimir sense que s’alteri el sentit de l’oració composta.
Es pronuncien amb una sola corba d’entonació:
 
Els estudians que s’en van de viatges van carregats amb maletes.
Formes i funcions dels pronoms relatius: 
El pronom relatiu que 
El pronom relatiu àton queés probablement el relatiu més utilitzat.
Pot exercir les funcions de subjecte de CD i de CCT.
El pronom relatiu qui 
El pronom relatiu quies refereix a persones i va precedit per una proposició.
Funcions: CI, CA, CC, CRV.
El pronom relatiu on 
El pronom relatiu onintrodueix oracions adjectives que indiquen lloc.

Oració simple: Un sol verb, un sol predicat. ex:Nosaltres estudiem sintaxi.
Oració composta: + d'un verb + d'un predicat. -juxtaposoció: sense nexes. -cordinació: nexes coordinats. copulativa ( i ). distributiva ( ara,ni ). dispuntiva ( o ). adverativa ( però,això )
-
subordinadas: adjectives,advervils,substantives; conjuntives ( que,si ). d'infinitiu ( aixó ). interrogatives ( què,quan,on,quin/a,com,qui,perquè,on )

Entradas relacionadas: