Temàtica cavalleresca, jacob xalabin

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

 

LA POESIA VALENCIANA AL S.XV. TENDENCIES LITERARIES Jaume roig i l´espill Va ser metge, conseller de la ciutat, mestre examinador dels metges valencians. Es va refugiar fugint de la pesta, despres de morir la seua muller. Compongue espill o llibre de les dames, llarguisima narracio en vers que explica en primera persona l´ascens social i economic. No resulta facil de llegir a al lector actual perque te una estructura metrica molt rigida. L´obra s´estructura en quatre parts: Primera part: parla de quan era adolscent. Segona part: narra con torna ric a valencia, on es casa quatre vegades amb dones de diferent condicio. Tercera part: el rei salomo se li apareix en somnis i el convenç perque no es torne a casar. Quarta part: torna a fer un viatge per diferents convents, i es retira a valencia a fer vida devota. Joan rois de corella: tingue una intensa activitat amorosa i obtingue el titol de mestre en teologia. Degue ser ordenat sacerdot. Temes: corella féu servir la literatura com una manera de solucionar els conflictes personals. Autor no gens militarista i desinteressat per la politica. Es va dedicar a l´Esglesia i a estudis teologics, els temes centrals dels quals son l´amor (de jove) i la vivencia religiosa (de vell) 
La novela: Aquesta narrativa de creació i entreteniment evolucionarà, ben aviat, cap a la novel.la moderna. Lorigen de la novel.la, cal situar-lo a mirjan segle XIV. La novel.la per tant es un genere narratiu en prosa, breu, de finalitat moralitzadora, i de caràcter realista, es a dir, reflectia la quatidianitat, els fets eren creïbles, la llengua tendia al col.loquialisme i connectava amb la realitat immediata.Novel.la cavalleresca: Les histories dels joglars sobre cavallers tenen continuïtat en les cròniques i en les obres de carácter didàctic com el llibre de lordre de cavlleria de ramon llull. La novel.la cavalleresca es transformà durant el segle XV, en barretjar-se amb la mentalitat burguesa de lèpoca: la incorporacióo del relisme i de la capacitat dascendir socialment gràcies al propi esforç van donar lloc a les novel.es cavalleresques. Les nostres novel.les cavalleresques del segle XV es van caracteritzar per la versemblança, la geografia coneguda, lambientacio en una època coneguda i propera, i les qualitats purament humanes dels protagonistes.Curial e Güefa ( ejemplo de novela cavalleresca): Dautor anònim. Es creu que ha estat escrita per algún escrivà valencia de la cort napolitana renaixentista.La temàtica de la novel.la es:-amorosa i sentimental-cavalleresca. La novel.la te tres parts-Llibre primer-Llibre segon.-Llibre tercer.Poesia del segle XV:La poesia lírica en aquesta època fa que els poetes tinguen una visió més realista de lamor, producte de la crisi dels valors feudals. Gràcies al distanciament polític i cultural amb el sud de frança, el poetes van anar desprovençalitzant la llengua poètica de manera paulatina, no només la narrativa, sino també la lírica de la mà dautors com Andreu Feber i Jordi de San Jordi. Aprofundint esta linea Ausias March cva trencar definitivament amb el provençal de la tradició trobadoresca a la recerca duna major sinceritat.

Entradas relacionadas: