Temes 4 i 5

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,36 KB

 

1.Quadre de costums:

Literatura al voltant dels costums d'una comunitat (normalment, costums que estaven a punt de desapareixer). Dues vessants: -Enfocament nostalgic, -Intencio critica-->Robert Robert: Republica que denunciava amb les seves obres els comportaments poc raonables de la seva societat, sempre amb un tó humoristic. Des del punt de vista de l'ambientació: Quadre urbà(mes rebel i crític - R.Robert) i quadre rural(mes conservador i nostalgic). Es important la incorporacio de la realitat en la literatura, sobretot en el quadre urba, es distancia de la visio idilica i falsejada del romanticisme.

2.La novela romantica:

El maxim exponent es Goethe amb l'obra Werther. El protagonista esta enamorat, i com no pot aconseguir el seu proposit, es suicida. Altres tipus de novera que destaquen en aquesta epoca: Novela historica: Victor hugo o Walter Scott; Novela de fulletó: Alexandre Dumas (son al voltant de la passió i les relacions amoroses).

3. Situació de la novela en la llengua Catalana:

La prosa catalana es trobava en un punt proper a la desaparicio. Va ser durant aquesta epoca que es va tornar a escriure i que va començar un rapid augment de la quantitat i la qualitat de la novela. (fins arrivar a ser el genere mes important del segle XX).  L'orfeneta de Menàrguens (1862) D'Antoni de Bofarull, barreja de novela historica i de fulleto, que inicia la recuperació(encara lenta) de la novela en Catala. No obstant, encara hi ha una manca de suport editorial, i la llengua está mes adaptada a la poesia que no pas a la llengua (tambe es un genere sense prestigi en aquell periode). Marti Genis i Aguilar escriu Julita (1869): novela romantica amb una concepcio idealista com la de Jacint Verdaguer, tracta sobre els "misteris del cor" de la protagonista, i de la visio subjectiva del paisatge.

4. La novela realista i naturalista:

Gustave Flaubert (autor de Maddame Bovary) porta fins als ultims extrems la novela realista: Naturalisme. Crea una ficcio totalment realista amb uns personatges influits per l'entorn social i natural, i amb la burgesia i la classe mitjana com a protagonistes. Intenta mantenirse com a narrador independent, busca l'objectivitat narrativa. Hi ha una veritable acusacio contra la burgesia establerta i dominant. Un altre seguidor i defensor del naturalisme es Emili Zola, que dona el total protagonisme de les seves obres al pobre treballador. La seva obra mes important es Germinal del 1885, protagonitzada per la situacio laboral penosa dels treballadors d'una mina.

Entradas relacionadas: